Årskurs 1-3

Matematik

Föregående tips Nästa tips

Gångertabeller – vägen till automatisering

Syfte

Övningar syftar dels till att öka förståelsen för multiplikation, dels att underlätta inlärningen av multiplikationstabellerna.

Läraren reflekterar
En del elever tycker att det är tråkigt att träna på gångertabellerna. Då är det bra att använda många olika sätt! Det blir roligare och eleverna lär sig mer.

Metoder och uppgifter
Ta en tabell i taget, t ex tvåans. Använd cm-rutat papper. Måla staplar om två rutor på varandra (med två olika färger). Skriv in två-hoppen i axeln (2, 4, 6 osv). Körläs hoppen. Läs hoppen parvis. Börja bakifrån (20, 18, osv).

Lyssna och sjung med på Kunskapshubben.

Rita en tallinje. Rita tvåhopp.

Tallinje på golvet. Hoppa tvåans tabell.

Burr! Lek i grupp eller helklass. Turen går runt. Eleverna får inte säga tal som ingår i aktuell tabell eller den siffran. Ex treans tabell: 1, 2, burr, 4, 5, burr, sju, åtta, burr, tio, elva, burr, burr (13), fjorton, burr, sexton osv. Den som säger fel är ute!

Tävla mot dig själv på MULT

Bläddror (bilden)

 • Eleverna kan tillverka egna bläddror och testa varandras.
 • Vik ett papper på mitten. Klipp ”översta” sidan i delar (skriv ”START” längst upp, därefter olika ”svar” på framsidan).
 • Under svaren dyker nya uppgifter upp!

Lgr 11 Förmåga 

Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Centralt innehåll 

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.

Kunskapskrav 

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy
  Annons: Fritidshemmens rikskonferens 2020
  Annons: Skrivdidaktik Lärarförlaget
  Annons: Förskolans nyhetsbrev