Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Formulera olika sorters frågor

Syfte

Lyfta elevernas frågor, samt uppmuntra eleverna att ställa olika sorters frågor till den skönlitterära texten vi läser.

Läraren reflekterar

Jag leder ofta läsningen initialt med högläsning, tankestopp och frågeställningar som vi samtalar och skriver om tillsammans. Det är dock viktigt att vara lyhörd inför elevernas frågor och tankar. Ett enkelt sätt att låta eleverna komma till tals är att de får formulera frågor om det lästa som de sedan samtalar om. Ovana elever (och läsare) konstruerar ofta ”faktafrågor” där svaren återfinns ordagrant i textens rader. Därför uppmuntrar jag eleverna att ställa olika sorters frågor. Det finns såklart väldigt många fler än de som ge i exemplet nedan, men man måste börja någonstans. Det går att lyfta elevernas tankar om det lästa på många olika sätt. Här är några exempel: Lyssna på elevernas frågor, Chambers samtalsmodell, Samla och synliggöra elevernas tankar och Öppna och slutna frågor.

Metod

Efter läst kapitel formulerar eleverna 3-5 frågor. Jag uppmuntrar dem att skriva olika sorters frågor, till exempel:

  • Skriv en fråga där svaret finns i texten och besvara den.
  • Skriv en fråga där du måste hämta information från flera ställen i texten. Besvara frågan.
  • Skriv en fråga där svaret inte finns uttryckligen på raderna. Svaret kan hittas bland antydningar och i bildspråk. Besvara frågan.
  • Skriv en öppen fråga där det inte finns ett givet svar. Besvara frågan.

Jag visar alltid exempel ur föregående kapitel så att eleverna får en bild av frågornas karaktär. När eleverna har skrivit sina frågor delas de in i mindre grupper där de ställer frågorna till varandra. Frågorna utgör ett samtalsunderlag. Jag avslutar med att lyfta delar av gruppernas frågor och samtal.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll*

Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syfte, avsändare och sammanhang. Att urskilja innehåll som kan vara direkt uttalat eller indirekt uttryckt i texten.

Betygskriterier*

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med god säkerhet. Eleven för också välutvecklade resonemang om tydligt framträdande budskap i olika texter.

* årskurs 4-6

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy