Årskurs 4-6

Matematik

Föregående tips Nästa tips

Formulera en räknehändelse

Syfte

Att skapa en bild och berättelse till ett matematiskt uttryck.

Läraren reflekterar

Ett område inom matematiken som ibland kan vara svårt för eleverna är att skriva räknehändelser. Utmaningen för eleverna brukar vara att både skriva en händelse och relatera händelsen till ett matematiskt uttryck. En del fokuserar för mycket på själva händelsen och missar matematiken. 

Metod

Jag går igenom hur räknehändelser är uppbyggda med uttryck, bild, händelse (kort text) och frågeställning. Jag visar några exempel på tavlan. Därefter får eleverna parvis skapa räknehändelser till givna uttryck. Jag lyfter exempel i helklass. Till sist gör eleverna egna på givna och valfria uttryck.

För att underlätta för eleverna har jag gjort en bild av arbetsprocessen:

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Centralt innehåll*

Formulering av matematiska frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Kriterier för bedömning av kunskaper*

Eleven visar grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och använder dem med tillfredsställande säkerhet.

* årskurs 1-3

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy