Fritidshem

Natur och samhälle

Föregående tips Nästa tips

Flygande tefat

Syfte

Detta var en del ett i vårt tema ”Flyger det?” Fallskärmar var den fjärde aktiviteten i vårt laborativa tema där vi valde att lägga fokus på vad som händer. Hur kunde vi utveckla det vi byggde tillsammans så att det blev ännu bättre? Vi började med en enkel modell och kunde sedan se vad som fungerade och inte när vi gjorde förändringar. Ingenting var då ett misslyckande, utan alla försök lärde oss något.

Metod

Material som behövs:

  • Papper
  • Sax
  • Limstift
  • Pennor
  • Mall att rita av

Så här gjorde vi: Vi gjorde några mallar i tjockare papper som grundmodell. Eleverna ritade av modellen två gånger och klippte ut dem. De färglade dem och limmade samman de två pappersbitarna så att hörnen på den ena hamnade mitt på kortsidorna på den andra. De vek upp alla hörn så att det blev en åttakantig figur. När limmet torkat kastades de flygande tefaten likt ett pappersflygplan.

Reflektioner från pedagoger

Det var viktigt att man klipte rakt och limmade rakt för att det skulle bli bra balans i tefatet. Denna modell var den som var svårast att utveckla tyckte vi då ursprungsmodellen var den som flög bäst. Men de gillade att måla och göra dem fina även om de hade liknande storlek. Och flög, det gjorde de!

Reflektion från elever

Av de fyra farkoster vi provade att konstruera i vårt tema (om farkosten kunde flyga) var intresset minst för denna. Några tyckte det var väldigt roligt och vissa visade ljummet intresse. Att göra dem fina var kul tyckte flera. Att det inte var så svårt att göra ett eget flygande tefat tyckte många var det bästa.

Lgr22

Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser. Vidare ska undervisningen bidra till att utveckla elevernas intresse för och kunskaper om natur, teknik och samhälle genom att ge dem möjligheter att utforska, ställa frågor kring och samtala om företeelser och samband i omvärlden. Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy