Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Flickan i garderoben – Inger Alfvén

Syfte

Lektionen stimulerar elevernas intresse för att läsa, skriva och samtala om känslor.

Läraren reflekterar

Det är lättare att samtala om saker som gör oss glada, men det är lika viktigt att prata om saker som gör oss ledsna. Genom litteraturen blir det lite enklare. Viktigt att eleverna själva avgör vad de vill dela av egna erfarenheter. Novellen är gripande och fängslar eleverna. Mina elever gav den betyget 4 på en 5-gradig skala. Eleverna hade många intressanta tankar och diskussioner både under och efter de hade hört texten. Självklart måste läraren ha fingertoppskänsla och avgöra om novellen lämpar sig eller inte för gruppen.

Metod

Se uppgifterna nedan som förslag. De är uppdelade i före, under och efter läsningen. Högläs texten. Tänk på att varva diskussionerna enligt EPA (enskilt, parvis, alla). Du kan också blanda muntliga och skriftliga uppgifter.

Före läsningen

Låt eleverna fundera på titeln Flickan i garderoben. Vad kan novellen handla om? Vem är flickan? Hur gammal är hon? Varför befinner hon sig i garderoben? Kan de själva relatera till titeln?

Lyft tre centrala ord ur novellen. Skriv dem på tavlan. Stämmer orden in på elevernas ”gissningar” eller behöver tankarna om texten revideras? Låt eleverna fundera på hur orden används i texten. De kan också skapa egna meningar med orden. Skriv några av meningarna på tavlan.

Att familjen drabbas av en allvarlig sjukdom påverkar alla. Visa filmen:

Låt eleverna diskutera parvis:

 • Vad handlar filmen om?
 • Vilket budskap har den?
 • När är det okej att visa känslor? Att gråta?

Under läsningen

Eleverna samtalar och/eller skriver om:

 • Efter första sjukhusvistelsen. Eleverna diskuterar parvis: Hur är det på sjukhuset? Vilka stämningar råder? Hur är miljön?
 • När pappan inte svarar på frågan om Ka ska dö. Eleverna får fundera på om pappan ljuger eller inte. Varför ljuger han? Gör han rätt eller fel?

Efter läsningen

Eleverna samtalar och/eller skriver om:

 • Vad handlar novellen om?
 • Varför har Ka gjort ett ”rum” i garderoben? Varför bor hon där?
 • Vid vilka tillfällen stänger Ka in sig i garderoben?

Analysera

Eleverna samtalar och/eller skriver om:

 • Hur förändras familjen sedan Ka varit på sjukhuset?
 • Vad pratar de om? Vad pratar de inte om?
 • Hur är språket i novellen, enkelt eller komplicerat? Vilken effekt får språkvalet?

Reflektera

Eleverna samtalar och/eller skriver om:

 • Vad tycker du om familjens reaktion på Kas sjukdom? Hur bemöter var och en henne?
 • ”Det tjänar ändå ingenting till när ingen begriper” slutar novellen. Vad är det man inte förstår?

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
Förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Epik, lyrik och dramatik. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Betygskriterier

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med mycket god säkerhet. Eleven för välutvecklade resonemang om innehållet i olika texter. Eleven visar också mycket goda kunskaper om skönlitteratur och de sammanhang som olika verk har tillkommit i.

Kommentarer

 • Marika Eliasson skriver:

  Hm, okej. Får väl ge mig ner i arkivet och rota :). Jag gillar uppgiften och tror att den passar mina elever.

 • Marika Eliasson skriver:

  Går det att få tag på den här novellen? Var? Jag hittar den bara som e-bok.

  • Jag fått svar av Annelie Eldh, PR- och informationsansvarig, Bokförlaget Forum. Den finns bara som e-bok. Men den finns i en gammal antologi som heter ”En samling noveller”från 1988 (Esselte Studium). Har du tur ligger den och skrotar i någon gömma, hälsar Fredrik.


Läs vår personuppgiftspolicy