Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Flickan i garderoben – Inger Alfvén

Syfte

Lektionen stimulerar elevernas intresse för att läsa, skriva och samtala om känslor.

Läraren reflekterar

Det är lättare att samtala om saker som gör oss glada, men det är lika viktigt att prata om saker som gör oss ledsna. Det blir lite lättare att samtala kring en bra text. Viktigt att eleverna själva avgör vad de vill dela. Novellen är gripande och fängslar eleverna. Mina elever gav den betyget 4 på en 5-gradig skala. Eleverna hade många intressanta tankar och diskussioner både under och efter de hade hört texten. Självklart måste läraren ha fingertoppskänsla och avgöra om novellen lämpar sig eller inte för gruppen.

Metod

Uppgifterna är uppdelade i före, under och efter läsningen. Högläs texten. Tänk på att varva diskussionerna enligt EPA (enskilt, parvis, alla). Du kan också blanda muntliga och skriftliga uppgifter.

Före läsningen

Låt eleverna fundera på titeln Flickan i garderoben. Vad kan novellen handla om? Vem är flickan? Hur gammal är hon? Varför befinner hon sig i garderoben? Kan de själva relatera till titeln?

Lyft tre centrala ord ur novellen. Skriv dem på tavlan. Stämmer orden in på elevernas ”gissningar” eller behöver tankarna om texten revideras? Låt eleverna fundera på hur orden används i texten. De kan också skapa egna meningar med orden. Skriv några av meningarna på tavlan.

Att familjen drabbas av en allvarlig sjukdom påverkar alla. Visa filmen

Låt eleverna diskutera parvis:

 • Hur är det bland dina kompisar? Är det okej att visa känslor? Att gråta inför sina kompisar? Vågar du?
 • Gråter tjejer och killar för samma saker? (försök leda in diskussionen på könsroller och förväntade beteenden).

Under läsningen

 • Efter första sjukhusvistelsen. Eleverna diskuterar parvis: Har du något ställe som du ogillar?
 • När pappan inte svarar på frågan om Ka ska dö. Eleverna får fundera på om pappan ljuger eller inte. Varför ljuger han? Gör han rätt eller fel? Har du varit med om att något ljugit för din skull?

Efter läsningen

Låt eleverna samtala om:

 • Vad handlar novellen om (max fem meningar)?
 • Varför har Ka gjort ett ”rum” i garderoben (Varför bor hon där)?
 • Vid vilka tillfällen stänger Ka in sig i garderoben?

Analysera

 • Hur förändras familjen sedan Ka varit på sjukhuset?
 • Hur är språket i novellen, enkelt eller komplicerat? Vilken effekt får språkvalet?

Reflektera

 • Hur reagerar du när du hör historien om Ka?
 • Vad tycker du om familjens reaktion på Kas sjukdom?
 • ”Det tjänar ändå ingenting till när ingen begriper” slutar novellen. Vad är det man inte förstår? Diskutera.
 • Hur skulle du bemöta en kompis som blev svårt sjuk?
 • Hur skulle du vilja bli bemött?

Lgr 11 Förmåga

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift. Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter. Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Kunskapskrav

Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

Kommentarer

 • Marika Eliasson skriver:

  Hm, okej. Får väl ge mig ner i arkivet och rota :). Jag gillar uppgiften och tror att den passar mina elever.

 • Marika Eliasson skriver:

  Går det att få tag på den här novellen? Var? Jag hittar den bara som e-bok.

  • Jag fått svar av Annelie Eldh, PR- och informationsansvarig, Bokförlaget Forum. Den finns bara som e-bok. Men den finns i en gammal antologi som heter ”En samling noveller”från 1988 (Esselte Studium). Har du tur ligger den och skrotar i någon gömma, hälsar Fredrik.


Läs vår personuppgiftspolicy