Årskurs 4-6

Undervisning

Föregående tips Nästa tips

Filosofiska rummet

Syfte

Att eleverna tränar på att samtala, argumentera, motivera sina åsikter med hänvisning till källor och egna erfarenheter, lyssna, ändra uppfattning och få nya perspektiv.

Läraren reflekterar  och presenterar om filosofiska rummet

Inför samtalet

Förklara samtalets syfte och vilket förhållningssätt samtalsledaren och deltagarna bör ha för att alla ska lära sig av varandra. Några viktiga delar kan vara att alla ska delta, vi ska lyssna på varandra, man har rätt att ändra åsikt och vi respekterar att vi tycker olika. Läraren behöver förbereda många öppna frågor. Eleverna behöver tid till tanke innan samtalet äger rum. Läs mer om upplägget i Sokratiska samtal.

Spela in samtalet

Det finns många tekniska lösningar som att spela in på mobil, surfplatta eller Garageband. De som vill kan spela upp internt i klassrummet. Det finns även många onlinelösningar. En bild som illustrerar #FILOSOFISKARUMMET bidrar till att stärka det eftertänksamma samtalets identitet och innehåll. Bilder till de olika samtalen kan eleverna skapa i www.canva.com. Enas om en gemensam logga och #.

Exempel ”Jag ringer mina bröder”

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll*

Olika former av samtal. Att delta aktivt, uttrycka känslor, tankar och kunskaper, lyssna, ställa frågor och föra resonemang, samt formulera och bemöta argument.

Betygskriterier*

Eleven samtalar om och diskuterar varierande ämnen på ett sätt som utvecklar samtalen och diskussionerna väl. Eleven framför åsikter med väl underbyggda argument. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med mycket god säkerhet. Eleven för välutvecklade resonemang om innehållet i olika texter. Eleven visar också mycket goda kunskaper om skönlitteratur och de sammanhang som olika verk har tillkommit i.

* årskurs 7-9

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy