Årskurs 1-3

Undervisning

Filmklippet: En samling starar

Det händer häftiga saker i naturen. Dessa två kanottjejer fick vara med om en murmuration och lyckades fånga det på film.

Feel good – upplevelser i naturen

Låt eleverna fundera på om de själva varit med om något häftigt naturfenomen. Både stora och små saker räknas. Om de inte kommer på något kan de välja ett möte med sitt favoritdjur, till exempel lejonet på djurparken, masken på fiskekroken eller husdjuret hos grannen. Låt eleverna delge varandra parvis, därefter i mindre grupper. Lyft några exempel i helklass. Om eleverna vill gå vidare kan de måla, rita eller skriva valfri text om upplevelsen.

Att gå vidare – möjliga ämneskopplingar

  • BIOLOGI: Vilken sorts fågel är det? Var finns de? Kan andra fågelsorter göra likadant? Varför gör de som de gör?
  • MATEMATIK: Hur många fåglar kan det vara? Frys bilden och gör en uppskattning av mängden.
  • SVENSKA: Vad hade du gjort? Skriv en dagboksanteckning från kanotturen. Eller varför inte göra det till en spännande äventyrsberättelse om två skeppsbrutna kanotister som blir överfallna av naturens makter?
  • ENGELSKA: Träd in i rollerna som tjejerna. Prata engelska med varandra. Börja ca två minuter innan fåglarna kommer och på lärarens signal kommer fåglarna. Vad pratar ni om? Hur låter det? På lärarens andra signal är det över. Vad pratar ni om då?

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy