Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Filmarbete – skriva manus

Syfte

Att jobba med film är givande på många sätt. Förutom att tänkandet och språket utvecklas svetsas gruppen samman och alla har möjlighet att bidra med sina starka sidor. En del kan göra rekvisita, andra rekogniserar inspelningsplatser. Några kan välja musik och ljudeffekter, andra gör skådespelarinsatser.

Läraren reflekterar

När ridån går upp och filmen börjar, sorlet i salongen lägger sig och förväntningarna stiger, inser man att allt  arbete var värt det! Det kanske inte går att mäta och bedöma alla steg i processen, men att göra klassgemensamma projekt ger andra effekter, t ex ökad motivation, som sedan ”spiller” över på annat.

Metod

I manusarbetet blir den dramaturgiska kurvan central och kräver genomgångar:

 • anslag
 • presentation av huvudpersoner
 • konflikten/problemet anas
 • fördjupning av konflikten/problemet
 • möjliga lösningar
 • point of no return (klimax)
 • avslutning

Hänvisa gärna till filmer klassen sett gemensamt för att förtydliga de olika inslagen.
Exempel på anslag: Forrest Gump James Bond Pulp Fiction

Att skriva manus

Dela in klassen i mindre grupper. Låt eleverna skriva ca 10 minuter, samla in. Försök att få med idéer från varje grupp. Dela ut manus och låt eleverna skriva ca 10 minuter, samla in. Ta vara på någon idé från varje grupp. Dela ut…. Fortsätt på detta sätt tills manuset är klart. Då har alla bidragit till historien som ska berättas. Skriv ett tillfälle/dag.

Alternativt kan klassen delas in i mindre grupper där varje grupp skriver egna manus.

Eleverna kan också skriva korta noveller som sedan kan användas som underlag till manus.

Att tänka på vid filmning

 • Håll kamera still! Använd gärna stativ.
 • Undvik att zooma framochtillbaka.
 • Undvik panoreringar (vänster-höger) och tiltar (upp-ned).
 • Håll kameran och micen nära de som pratar. Budgetkamerans mic tar in allt ljud.
 • Byt bildutsnitt om du klipper mitt i en scen (närbild, halvkropp, helkropp, landskap).

Here´s Johnny i The shining har snygga klipp och en perfekt blandning av bildutsnitt.

Premiär!

Bjud in föräldrar, övriga anhöriga och vänner till en högtidligt premiär. Sälj popcorn och dricka. Presentera grupperna som arbetat med filmen. Se till att varje elev får en kopia av filmen, gärna med ett snyggt omslag.

Lgr 11 Förmåga 

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift. Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll 

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.

Kunskapskrav 

Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy