Årskurs 7-9

Bild

Föregående tips Nästa tips

Fika med Romero Britto

Syfte

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att använda sina kunskaper om olika typer av bilder i det egna bildskapandet.

Läraren reflekterar

Eleverna har skapat fina “Fikabilder” med inspiration från konstnären Romero Brittos konstverk. De har jobbat med linjer, mönster, former och färger för att skapa starka uttryck i en bild med fika motiv som de själva valde. De har arbetat fokuserat, med motivation och intresse. Uppgiften är en bra övning för att jobba med mönster, linjer och former. Vi har jobbat ca 3 x 60 min med arbetet. Bilderna sitter nu uppe på väggen och ofta står det elever framför vår konstvägg och tittar och pratar om bilderna. En lyckad framgångsfaktor i bildarbetet är förarbetet när eleverna tillsammans studerar och analyserar bilder. Jag brukar använda en  60 min lektion i varje arbetsområde till detta innan vi börjar själva skapande.

Metod och material

Material: blyerts, sudd, linjal, tuschpennor och tjockare vitt  A5 papper, gul bakgrundspapper som ram.

Tillvägagångssätt: Vi började med att studera Romero Brittos bilder på hans hemsida Romero Britto och såg även filmer från hans studio Romero Brittos studios. Detta för att få ideér till det egna skapandet. Därefter tittade vi på ett konstverk och gjorde en bildanalys tillsammans. Då utgick vi från “Orka Plugga – Så här gör du en bildanalys” och använde begreppen som visas i filmen. Eleverna fick välja ett av Romeros konstverk och i par så gjorde de en bildanalys för att slutligen sedan välja en bild enskilt och göra en egen bildanalys.

Frågor till bildanalysen:

 • Vad ser du på bilden? Människor, föremål, miljö, händelser?
 • Vad handlar bilden om?
 • Typ av bild?
 • Vädret, årstid?
 • Hur är bilden uppbyggd?
 • Färger, linjer, ljus, bildvinkel?
 • Hur tolkar du bilden?
 • Vad kommer du att tänka på när du ser bilden? (kliv in i bilden)
 • Vad hör du?
 • Vad ser du?
 • Hur känns stämningen? Varför känner du så?
 • Vad har bilden för syfte?
 • Vad tror du att konstnärens/fotografens budskap är? Vad vill den förmedla?
 • Är bilden reklam? Är den propaganda? Ska den underhålla? Fin över soffan?

Genom att vi noga studerat Romeros bilder så hade eleverna en bra grund att stå på när de slutligen skulle måla en egen bild i Romero Britto stil, med fika som utgångspunkt. De fick ta hjälp av Romeros konstverk på nätet när de målade för att få stöd i sitt skapande. När de var klara fick de utvärdera sin skapandeprocess och skriva om hur de skapat bilden, vad de tänkte och tyckte om sitt bildskapande.

Bildutvärdering (beskrivande text): 

Du ska skriva en text där du ska berätta om din arbetsprocess. Till din hjälp har du några frågor.  Tänk på att skriva med hela meningar, med stor bokstav och punkt.

 • Skriv en passande rubrik.
 • Vilken bild har du valt att utvärdera och berätta om?
 • Vilket material har du använt dig av för att skapa den?
 • Varifrån fick du idén till din uppgift? Inspiration?
 • Hur ser din bild ut? Beskriv den. Vad ser man? Linjer, färger, mönster, detaljer.
 • Vad är du mest nöjd med i din bild?
 • Vad var svårt? Lätt? Berätta, förklara.
 • Om du skulle ge några tips till andra som ska jobba med Romero Britto, vad skulle du säga då?

Elevexempel

Fika med Romero Britto

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.
F
örmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material.
F
örmåga att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt utifrån syftet med bildarbetet.
F
örmåga att analysera samtida och historiska bilders innehåll, uttryck och funktioner.

Centralt innehåll*

Flera delar berörs, bland annat: Konst- och dokumentärbilder samt arkitektur från olika tider och kulturer.

Betygskriterier*

Eleven framställer olika typer av bilder med väl genomarbetade uttrycksformer.
I bildarbetet använder eleven olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande sätt.
Utifrån syftet med bildarbetet och någon idé väljer eleven ett väl fungerande tillvägagångssätt. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven beskriver bilders innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt.

* årskurs 4-6

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy