Årskurs 4-6

Engelska

Föregående tips Nästa tips

Favoritlåten – att lyssna, skriva, läsa, översätta och analysera elevernas favoritlåtar

Syfte

Läsa och förstå sånger.

Läraren reflekterar

En rolig uppgift som engagerar, särskilt när eleven får välja sin favoritlåt. Texter till musik berör ofta eleverna känslomässigt. Här får de tillfälle att fördjupa sig i klassiska och moderna texter och samtidigt lära sig många nya ord, samt i vilka sammanhang de kan användas.

Metod

Låt eleverna välja favoritlåt, t ex en elev per vecka. Skriv texten på tavlan. Förklara obekanta ord. Låt barnen skriva av texten, lyssna därefter på låten (youtube eller spotify). Därefter kan barnen läsa och översätta texten parvis. Avsluta med att översätta gemensamt och analysera eventuella budskap.

Om barnen vill kan texten och musiken betygsättas. Skapa en ”best-of-lista” i klassrummet, både vad gäller text och musik. Mycket uppskattat!

Förslag på låtar du som lärare kan inleda med:

Lgr 11 Förmåga 

Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter. Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen

Centralt innehåll 

Sånger, sagor och dikter.

Kunskapskrav 

Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy
    Annons: Fritidshemmens rikskonferens 2020
    Annons: Skrivdidaktik Lärarförlaget
    Annons: Förskolans nyhetsbrev