Årskurs 4-6

Bild

Föregående tips Nästa tips

Färger och nyanser

Syfte

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa.

Läraren reflekterar

När jag arbetar med konstens grunder: linjer, former, färger, rum, nyanser och struktur försöker jag att hitta olika sätt att arbeta för att eleverna ska bli förtrogna med  begreppen. Enklare uppgifter i de lägre åren och svårare efter hand. Detta är en enklare uppgift som får ett härligt resultat där alla elever kan känna sig nöjda med sina resultat. Som Ernst säger: “I det enkla finns det vackra”.

Metod

 1. Diskutera  färger och nyanser. Om du ska arbeta för första gången med nyanser  så tycker jag att du ska använda arbetsbladet längst ned i tipset först.
 2. Välj en färg.
 3. Dela ut  två likadana pappersark till eleverna.
 4. Måla spektrum av deras färg (från nästan vitt  till  det mörka). När de ska starta är det enklare att börja med vitt och långsamt lägga till små mängder av en färg (enklare än att lägga vit till färgen). I slutet måste de lägga i lite svart för att få färgen mörk. Båda pappersarken ska ligga bredvid varandra och målas samtidigt. De ska se exakt likadana ut när de är färdiga.
 5. När det har torkat väljer de en geometrisk form.
 6. Klipp ut formerna i olika storlekar från det ena pappret.
 7. Limma dem på det andra arket och låt dem överlappa varandra.

Elevexempel

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.
F
örmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material.

Centralt innehåll

Bildframställning

 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Redskap för bildframställning

 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i två- och tredimensionella bilder, till exempel linjer, färg och hur kombinationer av dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Verktyg och material för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, arbete med rörlig bild och digital bildbehandling.

Bildanalys

 • Hur bilder påverkar och förmedlar budskap. Ord och begrepp för att kunna samtala om bilders innehåll, uttryck och funktioner.

Betygskriterier

I bildarbetet använder eleven olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande sätt.
Utifrån syftet med bildarbetet och någon idé väljer eleven ett väl fungerande tillvägagångssätt. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy