Årskurs 4-6

Bild

Färger och nyanser

Syfte

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa.

Läraren reflekterar

När jag arbetar med konstens grunder: linjer, former, färger, rum, nyanser och struktur försöker jag att hitta olika sätt att arbeta för att eleverna ska bli förtrogna med  begreppen. Enklare uppgifter i de lägre åren och svårare efter hand. Detta är en enklare uppgift som får ett härligt resultat där alla elever kan känna sig nöjda med sina resultat. Som Ernst säger: “I det enkla finns det vackra”.

Metod

 1. Diskutera  färger och nyanser. Om du ska arbeta för första gången med nyanser  så tycker jag att du ska använda arbetsbladet längst ned i tipset först.
 2. Välj en färg.
 3. Dela ut  två likadana pappersark till eleverna.
 4. Måla spektrum av deras färg (från nästan vitt  till  det mörka). När de ska starta är det enklare att börja med vitt och långsamt lägga till små mängder av en färg (enklare än att lägga vit till färgen). I slutet måste de lägga i lite svart för att få färgen mörk. Båda pappersarken ska ligga bredvid varandra och målas samtidigt. De ska se exakt likadana ut när de är färdiga.
 5. När det har torkat väljer de en geometrisk form.
 6. Klipp ut formerna i olika storlekar från det ena pappret.
 7. Limma dem på det andra arket och låt dem överlappa varandra.

Elevexempel

Lgr 11 Förmåga (kopplingar till årskurs 6)

Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, skapa bilder med hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.

Centralt innehåll

Bildframställning

 • Framställning av bilder
 • måleri och tredimensionellt arbete.
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage.

Redskap för bildframställning

 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Verktyg för måleri, tredimensionellt arbete och hur dessa benämns.
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Bildanalys

 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Kunskapskrav

I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy