Årskurs 1-3

NO

Fantastiska fakta om djur

Syfte

Sortera och gruppera djur.

Läraren reflekterar

Jag inledde ett djurtema i min grupp för nyanlända som ska utmynna i skrivande av en beskrivande text om ett svenskt däggdjur. Jag valde att introducera arbetsområdet med hjälp av den underbara boken Fantastiska fakta om djur, skriven av Maja Säfström. Hon har skrivit och illustrerat en härlig bok med roliga och tankeväckande fakta. Det går förstås att använda vilken faktabok som helst som stöd. Det blev en mycket språk- och kunskapsutvecklande övning!

Metod

Jag började med att skriva upp orden däggdjur, fåglar, groddjur och insekt på tavlan och pratade lite kort om systematik, hur vi delar in djur i olika klasser och vad som kännetecknar dem. Därefter skrev jag upp tio olika djur som jag valt från boken.

 • tornseglare
 • bäver
 • uggla
 • kalkon
 • ko
 • groda
 • säl
 • korp
 • utter
 • fjäril

Ett i taget tittade vi på orden och eleverna fick prova att klassificera djuren utifrån orden på tavlan. Därefter visade jag bilder på djuren och vi pratade lite mer om vart och ett.

Nästa del inleddes med en kort repetition av djuren. Därefter visade jag boken och berättade jag skrivit ner fakta om varje djur och deras uppgift var att matcha rätt information till rätt djur.

 • Det här djuret kan sova under vatten.
 • Det här djuret har brun-gula tänder som aldrig slutar växa.
 • Vissa arter av det här djuret blir upp till 30 cm mellan vingspetsarna. Några arter har inte någon mun. De lever på den näring som de skaffade som larver.
 • Det här djuret håller varandras händer när de ska sova för att inte flyta ifrån varandra.
 • Det här djurets huvud växlar färg mellan rött, vitt och blått beroende på humör.
 • Det här djuret spenderar nästan hela sitt liv i luften. Den kan flyga oavbrutet i över ett halvår. Det kan till och med sova och flyga samtidigt.
 • Det finns arter av det här djuret som kan hoppa 14 m. Papporna skyddar sina ungar från faror genom att stoppa dem i munnen.
 • Det här djuret kan vrida huvudet nästan ett helt varv. De har tre ögonlock. Ett för att blinka, ett för att sova och ett för att rengöra ögat men de kan inte blinka.
 • Det här djuret kan härma ljud, precis som papegojor. De kan räkna.
 • Det här djuret kan stå upp och sova men de kan bara drömma om de ligger ner.

Här tränade vi på att hitta ledtrådar i texten som till exempel vingspets, flyga, hoppa, sova under vatten. Vi diskuterade nya ord som larv, växla, härma, näring och spendera. Andra frågor var: Hur länge är ett halvår? Hur långt är 14 m, 30 cm? Och vi funderade kring frågor som: Vilka känslor har kalkonen om huvudet är vitt och blått? Vi var ganska enade om att rött nog är ilska. 

Förslag på fortsättning

Det blev också en bra övergång till nästa moment, cirkelmodellens första fas. Samla fakta kring några svenska däggdjur, såsom bävern, älgen och björnen.

Lgr22 Syfte

Utveckla kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och människokroppen.

Centralt innehåll

 Djur, växter och svampar i närmiljön, hur de kan grupperas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Kriterier för bedömning av kunskaper

Eleven visar grundläggande kunskaper om natur, kropp och hälsa, kraft och rörelse samt material och ämnen. Utifrån egna upplevelser och utforskande av närmiljön beskriver eleven enkla naturvetenskapliga samband i naturen och människokroppen. Utifrån tydliga instruktioner utför eleven enkla fältstudier, observationer och experiment.

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy