Årskurs 4-6

Engelska

Föregående tips Nästa tips

Fan Fiction – Folk Tales

Syfte

Läsa klassiska sagor och omvandla dem till något helt nytt. Det är en kombination av att både läsa och skriva, men fokus på att skriva.

Läraren reflekterar

Elevernas engagemang har varit helt oslagbart och texterna håller en mycket hög nivå. Att få utgå ifrån det en är intresserad av ger verkligen kraft och inspiration. Några få elever behövde stöd och höll sig ganska nära den ursprungliga sagan. Även dessa elever lyckades skriva egna texter.

Metod

LITTERÄRA FÖREBILDER: Första steget var att läsa tre klassiska sagor, “Folk Tales”, på engelska. Vi läste: The Three Little Pigs, The Little Red Riding Hood och Jack and the Beanstalk. Här finns fler att välja på: Short Stories.

FAN STORY: Vad finns det för bok eller bokserie som eleverna har läst och kan? Vad finns det för spel eller hobby som de är intresserade av och kan mycket om? Finns det någon serie eller film som de tycker om? Har de något specialintresse som de vill berätta om? Det blir deras “Fan Story”. Eleverna funderade på vilken de skulle välja och gick därefter vidare till nästa steg.

MOOD BOARD: Varje elev samlade ihop bilder av karaktärer, miljöer, platser, händelser och saker från sin valda “Folk Tale” och “Fan Story”. Eleven funderade på som skulle förändras och förbättras, likaså hur de båda delarna kunde kombineras i en helt ny berättelse.

SKRIVANDE: Till sist blev dags att börja skriva. Jag påminde eleverna att det måste vara tydligt vilken “Folk Tale” och “Fan Story” de har utgått ifrån. Om de hade svårt att komma igång kunde de utgå från sagan och göra små enkla förändringar och förbättringar längs vägen. 

NÅGRA EXEMPEL: “The Little Red Riding Hood” och “Star Wars” där Rödluvan utspelar sig i en galax “far far away”. Rödluvans syster heter kanske ”Princess Leia”? Vargen blir “Darth Vader” och det är “Luke Skywalker” som räddar Rödluvan. 

Instructions – Write you own Fan Fiction

“Let’s change the World – no, I mean the Story!” 

PREPARATION (1): Read all the three tales: “The Three Little Pigs”, Little Red Riding Hood” and “Jack and the Beanstalk”. Choose one of them.

PREPARATION (2): What is your own fan story? What do you love to read? Watch? Play? Think hard. Choose your fan story.

GET READY: Make a mood board! Google your fan story and your folk tale and make a mood board – a collection af inspirational images to spark your creativity. What story do you want to tell? What do you want to change? Add? Develop? Think hard and make a plan before you get started.

IDEAS:

  • Crossover. Mix the two stories. (Little Red Riding Hood falls in love with Luke Skywalker)
  • Alternate surroundings. (Little Red Riding Hood in a galaxy far far away)
  • Retell the story from a different characters perspective. (What if we got to know the story behind the wolf?)
  • Events that might have taken place before, or after, the original work. (Little Red Riding Hood at day care, or working somewhere)
  • New relationships. (Little Red Riding Hood and Princess Leia)

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i talad engelska och i olika slags texter.

Centralt innehåll*

Berättelser och annan fiktion för barn och unga.

Betygskriterier*

Eleven läser samt förstår och tolkar helheten och väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven i någon mån varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

* årskurs 4-6

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy