Årskurs 4-6

Geografi

Ett gammalt fult och elakt troll – öva geografiska begrepp

Syfte

Att öva geografiska begrepp och användning av olika källor.

Läraren reflekterar

Ett enkelt och roligt sätt att öva sig i att hitta information och använda den. Kopplingen mellan sången och uppgifterna gör att eleverna senare kan se samband i helt andra sammanhang.

Metod

Sjung igenom sången ”Ett gammalt fult och elakt troll” tillsammans med eleverna. Det går så klart lika bra med någon annan sång med geografiska platser. Det som är bra med just denna är att platserna har så olika karaktär och är spridda över ett stort område.

Arbetsuppgifter

  1. Eleverna arbetar med ett antal frågeställningarna. De kan med fördel delas upp på flera lektioner så att eleverna får gott om tid att besvara dem.
  2. Eleverna ska ha tillgång till så mycket information som möjligt: kartböcker, ordlistor, faktaböcker i geografi och/eller datorer.

Frågeställningar

  1. Vilka geografiska platser hittar du i texten? Gör en lista.
  2. Vad är detta för typ av platser? Fyll på din lista med ”platstyp” och försök att förklara vad det betyder (exempelvis vad en stad är).
  3. Var ligger dessa platser? Beskriv så noga du kan. Vilka ”grannar” finns? I vilken riktning ligger platsen i förhållande till sina grannar (exempelvis ”söder om Ryssland”)?
  4. Välj två platser och ta reda på hur långt det är mellan dessa två platser. Berätta också hur du gick till väga för att ta reda på det.

Lgr22 Syfte 

Utveckla förmåga att utifrån geografiska frågor beskriva och analysera omvärlden med hjälp av geografins metoder och verktyg.

Centralt innehåll 

Namn och läge på geografiska objekt i Sverige, Europa och världen. Ett urval av hav, sjöar, floder, berg, öknar, regioner, länder och städer.

Betygskriterier 

Eleven visar även mycket goda kunskaper om namn och lägen på platser och regioner i Sverige, Europa och världen.
Eleven använder geografins metoder och verktyg på ett väl fungerande sätt för att utifrån geografiska frågor beskriva och förklara förhållanden på olika platser och i olika regioner.

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy