Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Ett citat på väggen

Syfte

Läsfrämjande – Skapa intresse för en bok. Summera och sammanfatta – Synliggöra essensen av den gemensamma läsningen. Tid till tanke – Inspirerande ord på väggen kan ge upphov till nya tankar.

Läraren reflekterar

Ibland behöver man en mikropaus. Att kunna vila ögonen på tänkvärda ord kan leda till någonting bortom det som redan skett i samband med läsningen. Elevernas utvalda favoritcitat anslagna på väggen skapar också såväl ett kollektivt som ett individuellt minne av boken.

Metod

Efter läsning väljer eleverna ut sina favoritcitat. Dessa samlas in och anslås någonstans i klassrummet. Detta går att göra med såväl individuell läsning som gemensam.

Samla elevernas favoritcitat på väggen

Gemensamt för sätten att lyfta delar av texten och skapa förutsättning för senare val är att läraren och/eller eleven skriver upp vilka sidor som berörts och samlar dessa så att citaten hyfsat enkelt senare går att hitta. Under läsning kan delar av texten uppmärksammas på flera olika sätt:

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Sammanfattning av texter.

Betygskriterier*

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med god säkerhet. Eleven för också välutvecklade resonemang om tydligt framträdande budskap i olika texter.

* årskurs 7-9

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy