Årskurs 4-6

Undervisning

Föregående tips Nästa tips

En pedagogisk planering

Syfte

Att synliggöra en planering för eleverna så att de förstår undervisningens innehåll, syfte och metoder.

Läraren reflekterar

Att presentera och kommunicera undervisning är en svår konst både digitalt och på tavlan i klassrummet: Att med ord och bild formulera sig så att eleven förstår uppgiften eller temat (VAD), i vilket syfte eleverna tränar på just detta (VARFÖR), samt hur arbetet ska genomföras (HUR).

Om färdiga mallar

Många huvudmän tvingar in lärare i administrativa lärplattformar med förutbestämda mallar som inte är ändamålsenliga för varken elever, lärare eller vårdnadshavare. Dessa planeringar är ofta fyllda med svårtillgänglig LGR11-text (copy-paste), visuellt en Berlinmur att forcera och på grund av fixeringen vid styrdokumenten riskerar de att lura bort både elev och lärare från undervisningens innehåll.

Ett exempel – Min planering om reklamfilm

Mina åttor ska göra egna reklamfilmer. Vi startar upp med att titta på reklamfilmer och försöker gemensamt identifiera målgrupper, säljargument och med vilka känslor avsändaren försöker kränga på oss produkten. Därefter ska eleverna i mindre grupper skapa en produkt (vara eller tjänst), bestämma målgrupp och säljargument, skriva manus (grovplanering och fokus på vilka ord som ska användas), filma (en kort film om ca en minut) och slutligen redigera. Syftet med reklamfilmerna, som ingår i ett mer omfattande arbete om medier, är att eleverna ska bli varse om hur reklam fungerar, vilka mekanismer som påverkar vårt handlande och hur bilder tillsammans med text (ord) kan förstärka ett budskap. Så hur förklarar man detta på ett enkelt sätt? Ett försök:

Fler tankar om planeringen

Så här har mina planeringar sett ut ett tag med undantag för de färgade cirklarna, men jag funderar nu på om dessa ändå kan fylla en funktion? Eleverna föredrar den här typen av planeringar framför lärplattformsmallade versioner alla dagar i veckan. Några elevtankar om lärares planeringar:

  • Ibland är alldeles för mycket text. Man har ju glömt bort det första när man kommer till det sista.
  • Tråkigt när det är för svår och krånglig text. Man förstår inte.
  • Det blir så onödigt invecklat så att man till slut inte fattar vad det går ut på.

Självklart ska eleverna lära sig att läsa och förstå instruktioner. Men i vissa fall blir instruktionerna ett hinder för att lära sig andra saker. Så var sak på sin plats och ibland kanske man kan tänka…

En sak i taget, allt har sin tid!

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy