Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

En bild från förr

Syfte

Att leta detaljer i en bild och formulera något som passar till bilden – att berätta en historia till en bild. Det ligger något djup inom oss – att (bara) berätta en historia.

Läraren reflekterar

Något att ägna sig åt i samband med läsning av en text från en given tidpunkt … eller som en avbrott i skolvardagen … eller som en kreativ skrivaktivitet mellan två längre projekt.

Metod

Välj en bild från förr. Leta detaljer på bilden. Det kan vara något som sticker ut eller ser lite roligt, annorlunda eller ”fel” ut. Fundera på vad någon eller några tänker, säger eller känner. Skriv en kort text till bilden. Skriv även en mikroberättelse om bilden där vi får reda på lite mer om sammanhang och situationen. Det kan vara självklarheter, viktigheter, trams eller något udda. Varför inte leka med anakronismer?

Tre exempel – Scener ur:
Ett äktenskap, en middagsbjudning och ett yrkesliv

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll*

Texter i digitala miljöer samt andra texter som kombinerar ord, bild och ljud. Språkliga och dramaturgiska komponenter samt hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i filmiskt berättande, teaterföreställningar och webbtexter.

Betygskriterier*

Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt.

* årskurs 7-9

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy