Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

En annan – En hyllningstext

Syfte

Skriva en hyllning till någon eller något (i samband med läsning av En annan av Elin Nilsson).

Läraren reflekterar

För tillfället funderar jag mycket på hur jag kan utforma skrivuppgifter som kan fånga elevernas intresse och samtidigt ge tillräckligt med stöttning så att alla kan känna sig kompetenta. Kreativitet och fasta ramar i skrivuppgifter skriver Malin Larsson om i sin bok Skriv för livet – kreativt skrivande i svenskundervisningen (Gothia 2020). Hon menar att ”begränsningar och premisser är många gånger nycklar till kreativa texter. Strukturer är ett stöd för eleverna att lyckas vara kreativa.” (2020 s. 115). För mina svaelever är olika former av stöttning helt avgörande.

Metod

Efter läsningen av novellen En annan där katten Doris spelar en viktig roll, tänkte jag att eleverna skulle få i uppgift att skriva en hyllningstext till ett husdjur, en människa eller kär ägodel. I texten ville jag att eleverna skulle använda vissa skönlitterära grepp så innan skrivandet tittade vi lite närmare på författarens språk. Vi studerade hur Elin Nilsson använde sig av olika stilfigurer såsom triad, liknelse och anafor. Jag visade några exempel från texten:

Doris hörde alltid när man öppnade kylskåpet och kom springande som skjuten ur en kanon.
Den låg som ett täcke över allting. Över snön. Över huset. Över mig.
Jag gick igenom alla hennes favoritställen: elementen bakom soffan, routern till det trådlösa nätverket, de varma klinkerplattorna på golvet.

Eleverna fick sedan tillsammans leta efter fler exempel i texten. Innan skrivandet gjorde jag en modell att följa för att stötta eleverna:

  1. Måla upp en scen där du verkligen trivs med husdjuret/personen/ägodelen.
  2. Ge tre anledningar till varför du tycker om din telefon/varför den är viktig för dig.
  3. Använd en liknelse.
  4. Krydda med adjektiv så att läsaren får bilder i huvudet.
  5. Avsluta med en anafor.

En textförebild

Eftersom de flesta eleverna i gruppen behöver stöttning i sitt skrivande jobbar jag med I do, we do, you do. Jag skrev ett exempel att härma:

Skriva en gemensam text

Vi tittade tillsammans på min text och kollade hur jag följt modellen. Sedan skrev vi tillsammans om telefonen:

Elevexempel

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll

Skönlitteratur för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Betygskriterier

Eleven skriver olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur och god språklig variation. Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med god säkerhet.

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med god säkerhet. Eleven för också välutvecklade resonemang om tydligt framträdande budskap i olika texter.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy