Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Eleverna ställer frågor till texten

Syfte

När eleverna får ställa frågor till texten hamnar deras frågor och funderingar i fokus. De får dessutom testa att inta lärarens perspektiv för att kunna formulera begripliga frågeställningar.

Läraren reflekterar

Ytterligare ett plus är att jag som lärare ser hur eleverna har uppfattat och tolkat det lästa. Elevernas frågor synliggör vad vi behöver fördjupa oss i. Det kan vara lite svårt för ovana elever att skapa egna frågor, men med läraren som förebild och efter några försök brukar det lossna och gå jättebra.

Metod

När vi läser en gemensam text stannar jag upp och ställer några frågor till det nyss lästa. Jag skriver upp frågorna på tavlan och eleverna skriver svaren.

När de ska konstruera frågor första gången på egen hand har de flera gånger tidigare arbetat med frågor som jag har skrivit till den bok vi för tillfället läser. De är vana vid att såväl tänka på, mellan och bortom raderna, som att förklara betydelsen av enskilda ord. Frågorna skriver de efter hand som de formulerat dem för sig själv, i ett dokument på min dator. Det innebär att de måste läsa varandras frågor, för att se att de inte frågor om samma sak som någon annan redan gjort. Det ger oss en fin bredd på frågorna. Sedan svarar vi alla på frågorna och delger slutligen svaren muntligt med varandra, vilket blir en fin och lärorik stund.

Här ett exempel ur Rasmus på luffen:

Lgr 11 Förmåga

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift, läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll*

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Kunskapskrav*

Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

* årskurs 4-6

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy