Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Dikt om bokens karaktär – Jag är

Syfte

Analysera en karaktär och formulera sina tankar i diktens form.

Läraren reflekterar

Jag blir ofta glatt överraskad över hur bra det blir när vi skriver tillsammans. Det är ett otroligt viktigt moment där mindre självständiga elever får modeller för hur man kan tänka och skriva. Det kan också vara ett tillfälle att lyfta just de eleverna och visa att deras tankekraft är att räkna med. Eleverna tyckte om att skriva Jag är-dikter om bokens karaktär.

Metod

På några rader försöker eleverna fånga en karaktär med en annan form än vi brukar. Jag skrev ett exempel på tavlan baserat på en karaktär vi läste om i våras:

Jag är Herr Slusk

Jag är en smutsig, självisk och elak man.
Elak mot min fru och andra människor och djur.
Varför tänker jag onda illvilliga tankar?
Kommer jag någonsin bli snäll igen?

Sedan skrev vi en gemensam dikt om en bok som vi läser just nu, karaktären Kaspar Meyer. Eleverna bläddrade tillbaka till avsnittet om Kaspar. Vi läste, tittade på illustrationerna och diskuterade ord som beskriver honom: ”Han tänker bara på sig själv” sa en elev. Vilket ord kan vi använda då? Tillsammans ringade vi in vår bild av Kaspar Meyer:

Jag är Kaspar Meyer

Jag är en självisk, elak och lögnaktig man.
Jag är en djurplågare som slår Sally Jones med en bambukäpp.
Jag är en bitter forskare som inte har lyckats med det jag ville.

Därefter skrev eleverna på egen hand. Några exempel:

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll*

Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syfte, avsändare och sammanhang. Att urskilja innehåll som kan vara direkt uttalat eller indirekt uttryckt i texten.

Betygskriterier*

Eleven skriver olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur och god språklig variation. Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med god säkerhet.

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med god säkerhet. Eleven för också välutvecklade resonemang om tydligt framträdande budskap i olika texter.

* årskurs 4-6

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy