Årskurs 4-6

Religion

Föregående tips Nästa tips

Dramaturgi och symbolik i La Luna

Syfte

Synliggöra dramaturgi och analysera en film. Samtala om symbolik.

Läraren reflekterar – Om La Luna

Kortfilmen La Luna är en fantastiskt mysig kortfilm av Pixar. Den handlar om tre generationer som sitter i en liten båt mitt ute i havet, deras jobb är att ”städa” på månen. Den här kortfilmen kan användas när man arbetar med dramaturgi eller symbolik. Den skulle också passa fint i arbetet med övergångsriter eller identitet i religion eller när en vill diskutera att gå sin egen väg eller nå sina mål.  Jag använde den med två årskurs 8:or och diskuterade dramaturgi och symbolik (bland annat att gå sin egen väg).

Metod

Mina elever fick först förutspå filmen i grupper utifrån titel och en bild från filmen: La luna (månen)  är en kortfilm från 2011 från Pixar. Vad tror ni den kommer handla om?

Vi lyfte tankarna i helklass och jag berättade därefter lite kort var och hur filmen tar sin början. Vi gick igenom de olika rollerna gruppen skulle fördela mellan sig under gruppdiskussionen och när de fördelat rollerna läste vi igenom frågorna de skulle svara på.

Fördela följande roller i grupperna: 

 • Utse en diskussionsledare som ser till att alla får ordet. 
 • Utse en sekreterare som antecknar gruppens tankar. 
 • Utse någon som läser upp frågorna. 
 • Utse någon som håller fokus i gruppen. 
 • Utse en sammanfattare som läser upp svar för klassen. 

Efter kortfilmen fick eleverna tänka enskilt på frågorna och anteckna sina svar. Efter egen reflektion fick de diskutera svaren i grupperna. Vi lyfte en del svar i helklass  och diskuterade dem.

Frågor att fundera på och samtala om:

 1. Vad är problemet i filmen?
 2. Hur löser sig problemet?
 3. I början av filmen får pojken en mössa. Vad kan den symbolisera?
 4. Varför vänder pojken på mössan? Vad kan det symbolisera?
 5. Hur förändras pojken i filmen? Vad lär sig pojken?
 6. Vad symboliserar den stora stjärnan?
 7. Vad är filmens budskap? (Motivera) 
 8. Vad tyckte du om filmen? (Motivera)

Till sist fick eleverna fundera på hur de ska nå sina mål i livet, vad de ska göra för att nå målen/sina stjärnor och hur de ska kunna gå sin egen väg.

LGR Förmåga (kopplingar till årskurs 9)

Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift (svenska).

Reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet (religion).

Centralt innehåll

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter (svenska).

Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen (religion).

Kunskapskrav

Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt (svenska).

Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt (religion).

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy