Årskurs 4-6

Bild

Föregående tips Nästa tips

Drakögon

Syfte

Eleverna tränar på att skapa bilder med hantverksmässiga tekniker och verktyg med olika material. Eleverna jobbar med djup och känsla i sitt bildskapande samt att arbeta med akvarellpennor, tusch, ritkol, oljepastell och torrpastell.

Läraren reflekterar

Eleverna har haft egna ideér och hämtat inspiration från olika konstnärer och bildalster på nätet. De har jobbat med linjer, former och mönster för att skapa uttryck. De har arbetat fokuserat, engagerat och koncentrerat med sina bilder. Uppgiften är en mycket bra koncentrationsövning där eleverna har gått in i skapandet och tid och rum har stått stilla. Eleverna var mycket stolta över sitt bildskapande och jag blev förvånad vilka resultat de uppnådde för att vara så unga (årskurs 5). De har verkligen utvecklat sin skaparförmåga.  

Metod och material

Material: akvarellpennor, svart tuschpenna, ritkol, torrpastell och oljekrita, vitt A4 papper av tjockare kvalité. 

Tillvägagångssätt: Vi började med att  studera historiska bilder på drakar och pratade  om var de har stött på drakar, till exempel i böcker, filmer, spel och skulpturer.
Vi tittade sedan på filmer om hur man kan drakögon på youtube. Där finns många olika konstnärer som lägger upp filmer på när de målar och ger tips och råd för att måla. Här finns några: Paint dragon eye. Det sista vi gjorde för att hämta inspiration var att titta på olika färdiga alster av drakögon. Dessa hämtade jag från internet. Vi kikade på hur konstnären jobbat med linjer, mönster och former.

Eleverna fick sedan under ett antal lektioner (ca 3 x 60 minuter)  skapa sitt draköga. De tog hjälp av nätet när de målade för att studera olika tekniker. När de var klara så fick de utvärdera sin arbetsprocess och skriva om hur de skapat bilden, vad de tänkte och tyckte om sitt bildskapande.

Elevexempel

Måla dragögon i skolan

LGR 11 Förmåga (kopplingar till årskurs 6)

Ur syftet: Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga”. Eleverna utvecklar sin förmåga att:

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.

Centralt innehåll

  • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap

Kunskapskrav

I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.  Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy