Årskurs 4-6

Bild

Föregående tips Nästa tips

Ett nytt år – Med mönster

Syfte

Dekorera det nya året med olika mönster. Uthållighet och noggrannhet tränas samtidigt.

Läraren reflekterar

Jag har gjort uppgiften på både låg- och mellanstadiet. Den fungerar bra för alla elever! Eleverna tycker om att göra mönster.

Metod

Jag visar hur eleverna skapar siffror som går att rita mönster i. Jag valde liggande format på ett A4-papper. Uppmana eleverna att fylla hela papperet med siffrorna. Därefter slår de en tärning två gånger för att se vilket mönster de ska rita. De väljer var mönstret placeras. Upprepa tills alla siffror är välfyllda med mönster. Nedan exempel på hur två elever precis har kommit igång med sitt år:

Mall

Skapa en egen mall eller använd den som jag har gjort. Finns här som PDF att ladda ned och skriva ut till varje elev.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material.

Centralt innehåll*

Olika element som bygger upp form, yta samt för- och bakgrund i en bild, till exempel linjer och färg.

* årskurs 1-3

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy