Årskurs 4-6

Samhällskunskap

Diktatorn

Syfte

Eleverna funderar på och formulerar i bild och text vilka mänskliga rättigheter som ligger dem närmast om hjärtat och varför. Eleverna får också leva sig in i ”Diktatorn” och föreställa sig hur och vad en diktator tänker om de mänskliga rättigheterna som är självklara för oss.

Läraren reflekterar

Mina elever i årskurs fem på Glömstaskolan tog uppgiften på största allvar! Wow! Efter en vecka blev resultatet av elevernas texter bättre än vad jag vågat hoppas på! Klarade alla uppgiften? JA! Och med bravur, vilka texter de skrev.

Förkunskaper

Vi har arbetat med demokrati och diktatur under flera veckor och lärt oss om systemen och vad som kännetecknar dem. Vi har talat om historiska ledare och nutida.

Metod

Varje elev får en diktator, en (laminerad) pappfigur. Diktatorn ska hänga med varje elev under en vecka. Varje elev dokumenterar tre situationer hemma, med bild och några minnesanteckningar, för att sedan i skolan skriva om:

  • Vad de gjorde under veckan,
  • varför de valde denna situation eller aktivitet,
  • hur diktatorn reagerade,
  • och OM hen ändrade åsikt.

Elevarbeten

Instruktioner till eleverna

Du kommer få en diktator i papp som du ska hänga med i en vecka. Vem hen är vet vi inte riktigt, men vi vet hens åsikter. Du ska presentera diktatorn för tre olika situationer, platser, människor eller händelser som har med ditt liv att göra. Det kan vara en match, en fest, en utställning, gå på bio, följa med till träningen, till biblioteket, hänga med kompisar eller en familjemiddag, kalas, eller sitta ner och spela ett TV-spel. Tänk på att berätta hemma VEM ni har tagit med er och berätta vad hen tycker om mänskliga rättigheter.

Alltså, ge diktatorn nya upplevelser, nya utmaningar, nya sätt att se på saker som hen kan lära sig av. Vad behöver diktatorn för att ändra åsikt? Jag vill att du tar med diktatorn under en vecka. OBS, vik inte diktatorn! Du får heller inte behandla diktatorn illa. Tänk på att vi vill ju att hen ändrar inställning. Du ska ge diktatorn nya tankar om livet, informera hen om att det finns andra sätt att leva, än de sättet som hen förespråkar.

Du dokumenterar dessa situationer genom föra minnesanteckningar och fota diktatorn i de olika situationerna du väljer. I skolan kommer du få berätta VAD du gjorde med diktatorn och VARFÖR.

Tänk på att använda många sambandsord, samt många centrala begrepp i din text. Bilderna på diktatorn ska sedan bifogas till ditt arbete.

Lgr 11 Förmåga

Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar, reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Centralt innehåll

De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Kunskapskrav

Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl  underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och  väl  underbyggda argument. Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.

Kommentarer

  • Catharina karlsson skriver:

    Hej, den här lektionen är verkligen bra och vi har tänkt att skapa en diktator som ska kunna stå på bänken. Alla elever ska få en var. Vi för se om vi kommer på något smart sätt att göra.
    Tack för en bra lektion!

Svar till Catharina karlsson


Läs vår personuppgiftspolicy