Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Det sa POFF – Skriv en berättelse

Syfte

Planera och skriva en berättelse.

Läraren reflekterar

Håret såg ut som en igelkott, tyckte någon. Någon undrade varför jag hade sot i ansiktet. Många skratt och idéer om vad som kunde ha hänt – allt ifrån att jag blandat kemiska drycker till att jag förvandlats till häxa eller ramlat i en lerpöl och torkat. Lite ruffsigt hår och sot i ansiktet, mer behövs inte för att eleverna ska gå igång!

Metod

Jag klev in, med ruffsigt hår och lite sot i ansiktet, i klassrummet och skrev ”Det sa POFF” på tavlan. Jag berättade även samma sak för eleverna. Därefter fick de fundera på vad som hade hänt.

En rolig skrividé för låg- och mellanstadiet

Eleverna fick först ett papper där de planerade sin berättelse (i punktform och med stödord) om vad som hade hänt. Delarna som var med:

  • Personer
  • Miljö (var berättelsen utspelar sig)
  • Början
  • Problem
  • Lösning
  • Avslut
  • Titel

Sedan satte eleverna ingång att skriva. En del skrev för hand och några digitalt. Många valde att rita en bild till.

Planering och elevexempel

Planera för att skriva en berättelse

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva ord, meningar och olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Kriterier för bedömning av kunskaper*

Eleven skriver enkla texter med läslig handstil och med digitala verktyg. I texterna använder eleven stor bokstav, punkt och frågetecken samt kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

* årskurs 1-3

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy