Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Den knäppa lektionen – ännu knäppare

Syfte

Att introducera eller repetera olika sorters texter eller bara ägna sig åt kreativt gemensamt skrivande en stund!

Läraren reflekterar

Det här kan fungera fristående eller som en fortsättning på Den knäppa lektionen – med knappar. Du behöver knappar som representerar olika personer. Eleverna skriver och bearbetar innehåll och texter tillsammans i mindre grupper.

Metod och instruktioner till eleverna steg för steg

En snabb genomgång av olika texter, till exempel låttext, dialog, seriestrip (med en ruta), Bucket list, reseskildring och berättelse. Vad är typiskt och vad bör man ha med? Dela därefter in klassen i par eller mindre grupper. Om ”Den knäppa lektionen – med knappar” nyligen genomförts kan ni hoppa över steg 1 nedan.

STEG 1: Välj tre knappar som representerar tre personer. Vilka är de? Vilken inbördes relation har de? (En ska vara förtjust i någon – ni avgör om kärleken är besvarad eller inte). Gör en tankekarta eller punktlista om ni behöver minnesstöd. Berätta för kompisarna om era personer.

STEG 2: Det vankas fest. På festen ska någon av de tre spela en riktig bra låt som passar hela storyn ni hittills fått ihop. Vilken låt väljer ni och varför? Skriv en enklare låtanalys och gör kopplingar mellan er story och texten.

STEG 3: Två av personerna ryker ihop riktigt rejält på festen och det blir ett riktigt praktgräl. Skriv en dialog som visar hur arga de är på varandra. Använd allt ni kan om dialog. Detta blir ett tillfälle att öva och repetera det vi gått genom vad gäller dialoger. Ger också möjlighet att diskutera synonymer, val av ord och att anpassa sitt språk efter mottagare.

STEG 4: Nu ska ni rita bilder med en pratbubbla – en på varje person med någon av händelserna ni diktat ihop under resans gång. (Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap)

STEG 5: Gör en Bucket list: När personerna äntligen blivit sams framåt natten bestämmer de sig för att de ska fylla sommaren med roliga saker att göra tillsammans. De gör en Bucket list med sådant som de vill göra ihop. Skriv en lista.

STEG 6: Resan: Skriv en kortare berättelse om en resa som gänget ger sig ut på. I berättelsen ska det finnas med: en flakmoped som går för fort, en hängmatta, en apa och en hatt. Något ska komma bort och det hörs ett högt brak. Hur går det med kärleken förresten?! 

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
Disposition och redigering av texter med hjälp av digitala verktyg. Bearbetning av egna och gemensamma texter till innehåll och form. Att ge och ta emot respons på texter.
Muntliga presentationer och muntligt berättande. Föremål, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Betygskriterier

Eleven samtalar om och diskuterar varierande ämnen på ett sätt som utvecklar samtalen och diskussionerna väl. Eleven framför åsikter med väl underbyggda argument. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy