Årskurs 1-3

Musik

Föregående tips Nästa tips

Dansmemory

Syfte

Delta i musikaliska sammanhang och uttrycka kreativitet i en dans till musiken. Eleverna får uppleva och reflektera över kopplingen mellan musik och rörelse från olika sammanhang.

Läraren reflekterar

Det är inte bara en aktivitet med musik, rörelse och dans. Eleverna får även fritt uttrycka sin kreativitet i en dans. För att lyckas och komma överens måste de samarbeta. Det är väldigt populärt att vara den som gissar så se till att fördela turerna så rättvist som möjligt.

Metod

Så här går dansmemory till:

  • Två elever lämnar rummet. Det är dessa två som ska ”spela” memory.
  • Resterande elever delas in parvis. De hittar på en rörelse till musiken som spelas. Eleverna måste utföra rörelsen likadant och repeterar tills dansen sitter.
  • När paren har övat färdigt sätter de dig ner huller om buller.
  • Läraren sätter på musiken. Nu kommer de två spelarna in i rummet.
  • De ska nu ska hitta vilka elever som hör ihop. En spelare börjar att välja två elever. Dansar de likadant har eleven hittat ett par och dessa elever går åt sidan. Om eleven hittar ett par får denne fortsätta att välja. Om nästa par inte dansar likadant sätter sig dessa elever ned igen. Då gäller det att försöka komma ihåg hur de dansade (precis som med vanligt memory). Turen går över till den andre spelaren.

En omgång tar cirka tio minuter.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att uppleva och reflektera över musikens innehåll, funktion och be­tydelse i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Centralt innehåll*

Associationer i form av tankar, känslor och inre bilder som uppkommer genom musikupplevelser.

* årskurs 1-3

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy