Årskurs 4-6

Bild

Föregående tips Nästa tips

Collage med leksaker

Syfte

Skapa en bild av en leksak som modell. Tanken är att arbeta med återvinning på ett roligt sätt.

Läraren reflekterar

Eleverna kan ta med en leksak som modell, men den ska helst inte blinka eller låta – eleverna kan inte låta bli att leka! Jag har ett skåp med reserver, om någon glömmer, med bland annat mina barns gamla modellbilar, gosedjur och två porslinsdockor.

Metod

Material: blyerts, lim, inredningstidningar och sugarpaper i A3-format att klistra på.

Uppmana eleverna att ta med en leksak eller fotografera den. Eleverna skissar formerna och bildidén på ett kladdpapper. De som vill kan svagt fylla i formerna på sitt sugarpaper. Sedan klipper eller river de delar ur tidningar och bygger, del för del, upp ett bildcollage av leksaken.

Elevexempel

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material.

Central innehåll*

Återanvändning och bearbetning av bilder, till exempel i kollage och bildmontage.
Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i två- och tredimensionella bilder, till exempel linjer, färg och hur kombinationer av dessa kan användas i bildskapande arbete.

Betygskriterier*

Eleven framställer olika typer av bilder med väl genomarbetade uttrycksformer.
I bildarbetet använder eleven olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande sätt.
Utifrån syftet med bildarbetet och någon idé väljer eleven ett väl fungerande tillvägagångssätt. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven beskriver bilders innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt.

* årskurs 4-6

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy