Årskurs 4-6

Bild

Föregående tips Nästa tips

Adele – Gustav Klimt

Syfte 

Eleverna ska utveckla kunskaper om hur bild skapas och framställs med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisning bidrar att elever utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa.

Läraren reflekterar

Uppgiften var spännande och gav upphov för att utveckla elevernas fantasi. Min egen reflektion är att elever har kunnat sätta sin egen prägel på samma mall av Adeles porträtt och bakgrund. Vissa elever har arbetat mer med collage och mindre med färgpenna, guld- och silverpenna, och andra tvärtom.

Metod

Upplägget är för två bildlektioner 2 x 80 min. Jag visade först en film om Gustav Klimt:

Jag visade därefter hans målningar. Jag berättade om tavlans historik. Jag visade ett exempel som eleverna fick inspiration av. Jag lade fram olika material, färgpennor, guld- och silverpennor. Eleverna fick fria händer att göra sin bild av Adele.

Något att börja med

Här finns startbilder och här ännu fler.

Elevexempel

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material.

Central innehåll*

Återanvändning och bearbetning av bilder, till exempel i kollage och bildmontage.
Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i två- och tredimensionella bilder, till exempel linjer, färg och hur kombinationer av dessa kan användas i bildskapande arbete.

Betygskriterier*

Eleven framställer olika typer av bilder med väl genomarbetade uttrycksformer.
I bildarbetet använder eleven olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande sätt.
Utifrån syftet med bildarbetet och någon idé väljer eleven ett väl fungerande tillvägagångssätt. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven beskriver bilders innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt.

* årskurs 4-6

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy