Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Checklista för textbearbetning

Syfte

Uppmuntra elevernas självständiga textarbete. Skapa förutsättningar för eleverna att fortsätta bearbeta sin text med stöd av ett antal frågor.

Läraren reflekterar

När eleverna har skrivit klart en text kan det vara svårt att få dem att bearbeta den. Ett knep är att vänta lite – att låta texten vila – innan eleverna ska redigera och korrigera den.

Metod

Eleverna får listan i sin hand och tid att bearbeta sin text. Jag visar eleverna hur de steg för steg kan närma sig sin text utifrån texttriangelns överordnade och detaljerade nivåer:

  • Innehåll och struktur
  • Meningar
  • Ord

När de har checkat av allt är texten klar! När eleverna är bekanta med skrivprocessen kan listan anslås i klassrummet som en påminnelse för eleverna att alltid checka av innan en text lämnas in.

Checklistan – Några exempel

Checklistans frågor medföljer som PDF under bilden. Redigerbar fil finns här

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Disposition och redigering av texter med hjälp av digitala verktyg. Bearbetning av egna och gemensamma texter till innehåll och form. Att ge och ta emot respons på texter.

Betygskriterier*

Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt.

* årskurs 7-9

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy