Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Kamratrespons med texttriangeln

Syfte

Syftet med uppgiften var att eleverna dels skulle ge konstruktiv respons på kompisars texter och dels att de själva skulle kunna se texttriangeln som ett redskap –  ett stöd och en tillgång vid eget textskapande.

Läraren reflekterar

Idén om texttriangeln fick jag från del 7 i modulen Skriva i alla ämnen Skrivrespons och bedömning av texter. Texttriangeln kan användas för elever i alla åldrar. Självklart ska den, exempeltexter och hjälpfrågorna anpassas efter elevernas ålder och förmåga.

Metod

Texternas som eleverna skulle ge respons på var den insändaren Inför en köttfri dag i skolan (en del av arbetet om argumentation). Fler insändare finns här, i närmaste lokaltidning eller en Googlesökning bort.

Jag började med att dela ut texttriangeln i pappersform till var och en och gick sedan igenom den tillsammans med eleverna – hur den ska användas och hur man börjar med att titta på textens syfte och tänkt läsare tills man till slut kommer ner till ord och tecken.

Detta var mycket nyttigt eftersom de annars ofta börjar med att titta på ordval och stavning i varandras texter. Vi pratade en stund om vad insändare har för syfte och vilken som är den typiska strukturen för en sådan text.

Hjälpfrågor

Sedan visade jag dem också följande frågor som jag skrivit utifrån triangeln:

 1. Vilket är textens syfte? Underhålla, informera, instruera, övertyga, återberätta eller något annat?
 2. Fungerar texten väl för sitt syfte?
 3. Vem är tänkt läsare/mottagare för texten?
 4. Passar texten för tänkt läsare/mottagare?
 5. Fungerar texten så att man som läsare förstår innehållet? Varför? Varför inte? Saknas något?
 6. Strukturen: Hur är texten uppbyggd? Hur inleds och avslutas texten Passar strukturen/uppbyggnaden för denna typ av text och ämne?
 7. Hur fungerar meningarna? Långa, korta, enkla eller utbyggda? Vad fungerar bra/mindre bra?
 8. Vad kan du säga om orden? Talspråk/vardagsord, ämnesord, varierat, passande och/eller opassande?
 9. Vad kan du säga om tecken? Punkt, kommatecken, frågetecken, utropstecken och talstreck?
 10. Hur fungerar stavningen?

Frågorna var till för att förtydliga för de som tyckte att texttriangeln var svår att använda sig av. Efter en parvisa och gemensamma analyser av Köttfria dagen där de fått veta hur de skulle gå tillväga för att analysera en text fick de nu dela sina egna insändare (ett svar på insändaren) med en tilldelad kompis.

När de hade kompisarnas texter framför sig bad jag dem att läsa igenom den två gånger innan de började med responsen. Sedan fick de återigen uppmaningen att följa texttriangeln och/eller frågorna och sedan skriva respons direkt i texten eller i texttriangeln.

Lärarens reflektioner efter lektionen

Efteråt fick de chansen att sitta tillsammans med kompisen och återge responsen och eleverna tyckte alla att de hade fått mycket genomtänkt och användbar återkoppling. De tyckte också att det var tydligt och ganska lätt att ge respons utifrån triangeln. Flera elever uttalade också att de tyckte att texttriangeln kunde vara ett bra stöd att utgå ifrån vid eget skrivande av texter: ”Kan man inte få behålla pappret med Texttriangeln? Det kommer att bli mycket lättare att skriva om jag har den!”

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Disposition och redigering av texter med hjälp av digitala verktyg. Bearbetning av egna och gemensamma texter till innehåll och form. Att ge och ta emot respons på texter.

Betygskriterier*

Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt.

* årskurs 7-9

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy