Årskurs 7-9

Fysik

Bygga högtalare

Syfte

Att få en ökad förståelse för hur ljud fungerar.

Läraren reflekterar

Att skapa något själv leder ofta till ökad förståelse för ”svårbegripliga” fenomen. I detta bygge blir det tydligt hur elektriska signaler omvandlas till ljud. Dessutom är det kul att poppa musik med egna högtalare!

Genomgång

Ljud uppstår då luften sätts i rörelse. Det skapas ljudvågor. I en cd-spelare uppstår ljudet genom att en laser läser av små ”hack” i skivan. Dessa hack ger upphov till ”elektriska signaler” som i högtalaren ska ge upphov till ljud. Innan signalerna skickas till högtalaren så måste de bli starkare och skickas därför först till en förstärkare där de elektriska signalerna förstärks, sen vidare till högtalaren.

Så här fungerar högtalaren

När strömmen från förstärkaren kommer till högtalaren går den in i spolen. Då blir spolen magnetisk. Spolen är fäst vid membranet. Bakom spolen sitter en riktig magnet. Som du vet påverkar magneter varandra. I och med att spolen (som blir en magnet) påverkas av den riktiga magneten kommer membranet att röra på sig. Detta gör att luften rör sig. Ljud har skapats!

Arbetsuppgift (ev kombinerat med en tävling)

Du ska bygga en fungerande högtalare. Högtalarna testas och två pris delas ut (valfritt). Ett pris till den högtalare som låter bäst och ett pris till den högtalare som designmässigt är den snyggaste och mest välgjorda.

Arbetsgång

 • Börja med att tillsammans med en kamrat göra en skiss på hur du vill bygga högtalaren. Tänk på att skriva vilka mått den ska ha och vilka material du tänk att använda.
 • Du använder små magneter och spolen tillverkar vi själva av tunn koppartråd. Membranet kan du göra av vanligt skrivpapper.
 • Efter varje lektion tar du ett kort som visar hur långt du har hunnit. Det är intressant att kunna följa utvecklingen av ditt bygge.

Lgr22 Syfte 

Utveckla kunskaper om fysikens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och samhället.

Centralt innehåll 

Sambandet mellan elektricitet och magnetism samt mellan ström och spänning i elektriska kretsar. Hur kretsarna kan användas i elektrisk utrustning.

Betygskriterier 

Eleven visar mycket goda kunskaper om fysikens begrepp och förklaringsmodeller. Med god användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver och förklarar eleven fysikaliska fenomen i naturen och samhället.
I frågor som rör energi, teknik och miljö för eleven resonemang samt framför och bemöter argument med god naturvetenskaplig underbyggnad.

Kommentarer

 • Cecilia Wågström skriver:

  Hej!
  Jag försöker bygga denna högtalare med mina elever men får den inte att fungera.
  Vet ni vad de kan bero på?

  Har ni några förslag?

  • Anna Abrahamsson skriver:

   Prova fästa tratten lösare i hålet framåt i högtalarväggen; mina får sätta med tejpbitar och några mm distans mellan papperstratt och kartong. Magneten ska heller inte ha kontakt med spolen/tratten, men sitta fast i bakre väggen NÄRA spolen.


Läs vår personuppgiftspolicy