Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Brevet till mig själv

Syfte

Eleverna skriver ett brev till sig själva som de sedan får öppna en tid senare.

Läraren reflekterar

Roligast blir det om eleverna glömmer bort vad de har skrivit. Mina elever har precis börjat sjuan när brevet skrivs och de får öppna brevet när de slutar i nian. Ju mer de skriver, desto roligare blir det att öppna! Försäkra eleverna om att ingen annan än de själva kommer att läsa breven. Tejpa igen kuvertet ordentligt och göm det på ett bra ställe.

Metod

Läs ett brev högt för klassen så att eleverna får en bild av hur ett brev kan se ut och vad det kan innehålla. Betona det personliga tilltalet och de personliga berättelserna. Varför inte lyssna på och läsa Brevet från kolonien?

Därefter skriver eleverna ett brev till sig själva i framtiden.

Brevet kan innehålla

 • Hälsningsfras. Hej på dig Fredrik! Hoppas du mår bra.
 • Nulägesbeskrivning. Just nu sitter jag framför datorn och knåpar på ett brev…
 • Fritidsaktiviteter
 • Skildringar av kompisar
 • Din klass, skola eller lärare
 • Vad du tycker om skolan
 • Ditt hem och din familj
 • Favoritfilm, bok eller annat du tycker mycket om
 • Vad du inte tycker så mycket om
 • Fiktiva minnen (beskriv händelser som att de har hänt)
 • Förutsägelser (alltså vad du tror kommer att hända i framtiden)
Skriv ett brev till mig själv

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Kunskapskrav*

Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt.

* årskurs 7-9

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy