Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Brevet till mig själv

Syfte

Att träna på att uttrycka sig personligt. Tankar, reflektioner och känslor ligger i fokus!

Läraren reflekterar

När eleverna får tillbaka sina brev efter X antal år är det med skräckblandad förtjusning. En höjdare att bevittna! Ofta slås eleverna av hur de uttryckte sig några år tidigare. Det blir mycket tydligt för eleverna att de utvecklat både tanke och språk. Som lärare får man tänka att uppgiften ger utdelning några år senare.

Metod

Läs några brev gemensamt. Titta på vad som är gemensamt vad gäller strukturen (hälsningsfras, inledning, berättandet, frågor till mottagaren, avslutning) och språket (känslosamt, inlevelsefullt, berättande, stilnivå). Om du inte får tag på offentliga brev som passar, leta upp lämpliga bloggar. De påminner om brevets form.

Uppgiften

Eleverna ska skriva ett brev till sig själva som består av två delar, en nulägesreflektion och en fiktiv resa några år framåt i tiden.

  • Nutidsdelen kan börja så här: Hej Fredrik! Just nu sitter jag i skolan och skriver ett brev till mig själv i framtiden. 
  • Delar som kan ingå: Mina intressen, skolan, fritiden, kompisar, mina tankar om allt möjligt, kärlek, föräldrar, vad jag har gjort senaste månaden/veckan/dagen, framtidstankar.
  • Framtidsdelen kan börja så här: Oj! Jag somnade till när jag satt och skrev. Jag tittar mig omkring och ser att något har hänt. Alla är mycket äldre. Idag är det onsdag 6/6 2015 och jag går ut nian! Jag tänkte börja med att berätta vad som har hänt under åren….
  • Delar som kan ingå: tillbakablickar på de gångna åren, anekdoter, händelser, intriger, kompisar, kärlek, fritiden, skolan, vänskap, framtidstankar (efter sommaren ska jag…).

Viktigt

Breven är personliga och ska inte läsas av någon annan (om du inte får tillstånd såklart). Stoppa breven i kuvert och tejpa igen. Göm dem på ett säkert ställe!

Ur Lgr 11 Förmåga

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll 

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning efter deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Kunskapskrav 

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy