Årskurs 1-3

Svenska/Svenska som andraspråk

Början – En morgon när jag vaknade…

Syfte

Att inspirera, uppmuntra och skapa förutsättningar för elevernas fria skrivande.

Läraren reflekterar

Det här är en idé som jag såg i ett inlägg av Mia Kempe. Ofta räcker en kort inledning för att sätta igång kreativiteten och fantasin hos eleverna. Testa så får du se!

Metod

Introducera skrivandet med bilden. Eleverna skriver av inledningen och fortsätter på berättelsen. Tidsbegränsa skrivandet så att eleverna vet hur lång tid de har på sig och i vilken omfattning de ska skriva.

En början underlättar när eleverna ska skriva fritt

STEG 2: När eleverna har skrivit läser de igenom sina texter och kollar:

  • att berättelsen har en inledning, handling och ett slut,
  • om meningarna är fullständiga,
  • och om orden är rätt stavade.

STEG 3: Rita en bild till berättelsen.

STEG 4: De som vill får läsa upp eller så kan läraren göra det – det brukar bli ett uppskattat moment! Varför inte hänga upp berättelsen i klassrummet?

Elevexempel

Lgr 11 Förmåga

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Kunskapskrav

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy