Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Bokens karaktärer på sociala medier

Syfte

Att leva sig in i karaktärerna och deras situation. Eleverna utvecklar läsförståelse och språklig medvetenhet. Det är kreativt språkskapande… och roligt!

Läraren reflekterar

Den här typen av uppgift är enkel att genomföra och ger förhållandevis mycket. Det är också en uppgiftsform där eleven kan utmana sig själv på sin nivå, utan att det för den skull krävs ytterligare instruktioner. Eleven kan även ta del av kompisarnas texter och inspireras till att förändra och förbättra sin egen korta text.

Tillvägagångssätt och skrivaktiviteten – exemplet Torsdagsbarn av Sonya Hartnett

I första kapitlet av Torsdagsbarn drunkar nästan fyraåriga pojken Tin samtidigt som mamman ska föda barn nr fem i ordningen. Pappa Court och storasyster Harper 7 år (bokens berättare) är med när Tin räddar sig själv och griper tag i pappans hand i sista sekunden för att komma upp ur lerjordens slukande hål. Kapitlet slutar med att alla går och…

…. twittrar (numera X) om upplevelsen! Vad skulle pappan, Harper och Tin själv skriva i en tweet om händelsen? Använd passande #

Eleverna måste fundera på hur karaktären är, i vilket tillstånd den befinner sig i och hur det kommer till uttryck i en kort text. Så här ”twittrade” några elever – Tweets som eleverna senare får förklara och utveckla för varandra.

PAPPA COURT FLUTE

Hektiskt dag #4barnspappa #life
Kan knappt andas! Jag behövs överallt. Yngsta ungen dör nästan och frugan förlöser #Familjeliv
Jag har precis grävt fram Tin under en förbannad flod bädd. Och nu när Thora säger att det är dags också. #Helsike

HARPER FLUTE, 7 ÅR

Tappade bort min bror som och jag drunknade nästan #Skyldig
Min bror höll på att drunkna #Minpappaärenhjälte
Tappa bort brorsan idag #smart #ojdå

TIN FLUTE, 4 ÅR

dog nestan #Hej
Vattnet var kallt. Men nu är jag hemma igen #Dummavattnet
Jag drunknade nästan i lera. #Dummalera

Alternativ

Använd de olika sociala medierna möjligheter och begräsningar för att skriva ”samma” inlägg på olika plattformar. Hur (olika) blir uttrycket på X, Facebook, TikTok, SnapChat och Instagram?

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Skillnader i språkanvändning beroende på syfte, mottagare och sammanhang. Språkets betydelse för att utöva inflytande.

Betygskriterier*

Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt.
Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med mycket god säkerhet. Eleven för välutvecklade resonemang om innehållet i olika texter. Eleven visar också mycket goda kunskaper om skönlitteratur och de sammanhang som olika verk har tillkommit i.

* årskurs 7-9

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy