Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Black Out Poetry av dagstidningar

Syfte

Att eleverna närmar sig poesin med nyfikenhet och lust. Och kanske är det också så att den ska få större plats i undervisningen.

Läraren reflekterar

Jag har under de senaste veckorna arbetat mycket med poesi och då inte bara traditionella dikter utan också med låttexter. Jag och eleverna i min svenskgrupp är mitt uppe i arbetet med jagskriver.nu och i detta arbete är poesin med som en röd tråd. En av de saker vi gjort är en aktivitet som kallas Blackout Poetry. Det är ett sätt att skapa poesi utan att egentligen skriva poesi. Låter det krångligt? Det är det inte. Jag ska förklara. I Blackout Poetry utgår du från andras eller dina egna texter.

Metod

I min undervisning valde jag att använda den lokala tidningen, Kristianstadsbladet. Jag tog med mig en bunt tidningar till klassrummet, tillsammans med tuschpennor, färgade papper, tejp och saxar. Eleverna valde artiklar, läste igenom dem och ringade in de ord de ville ha med i sina dikter. Övriga ord tuschade de över. När de var klara med tuschandet fick de tejpa dikterna på ett färgat papper och sedan läsa upp dikterna för varandra. Eleverna fick följande instruktioner:

  1. Du väljer en text.
  2. Du läser texten och väljer ut de ord du vill använda dig av.
  3. Orden du väljer ringar du in med en tuschpenna (förslagsvis svart eller blå).
  4. De ord som inte är inringade målar du över med den svarta/blå tuschpennan.
  5. Du har nu en tuschad text med vissa ord som framträder tydligt. Dessa ord är din dikt.
  6. Du har, genom en annan text, skapat Blackout Poetry.

Läraren reflekterar efter lektionen

Jag gjorde denna övning under ett pass (1,5 timme) och eleverna var fokuserade och koncentrerade. De tyckte det var en rolig och kreativ övning. Det svåraste upplevde de var att läsa/uppträda inför varandra. Det ska vi givetvis träna mer på.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Betygskriterier*

Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt.

* årskurs 7-9

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy