Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Bildsök – Hidden places

Syfte

Bildsök är en introduktion till att beskriva miljöer, men även för att få igång eleverna och ge dem inspiration. Övningen tränar eleverna på att koppla ihop text och bild.

Läraren reflekterar

Eleverna tycker mycket om uppgiften. Den fungerar bra för att de får fantisera fritt, diskutera och inspireras av andra. En SVA-lärare på skolan testade lektionen på sina elever med goda resultat och den blev omtyckt. Hon låtsades att hon inte kunde se bilderna som eleverna valt så de fick i uppgift att beskriva bilden så detaljerat de bara kunde innan bilden sedan visades. Det blev en extra morot för eleverna att skriva ännu mer och vara noggranna i sina beskrivningar.

Använda bildsök till skrivuppgifter

Arbetsuppgift och metod

  1. Gå in på Google – bildsök ”hidden places” eller ”lost places”.
  2. Välj ut en bild du fastnar för.
  3. Titta på din valda bild och tänk dig att du ”tittar in” i bilden.
  4. Fundera på dessa frågor: Vad är det här för plats? Har någon varit här förut? Vad har hänt här?  Vad finns djupare in i bilden/längre bort som du inte kan se? Vad finns till vänster och höger i bild (utanför bilden)?
  5. Tankarna och inspirationen börjar flöda – Skriv ner dina tankar.

Jag följer upp den inledande skrivuppgiften med antingen att de får skriva en miljöbeskrivning eller använda sig av bildsöket (och tankarna) till en berättelse. Fler bilder att inspireras av finns här: Beautiful abandoned places

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Betygskriterier*

Eleven skriver olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur och god språklig variation. Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med god säkerhet.

* årskurs 4-6

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy