Årskurs 4-6

Undervisning

Föregående tips Nästa tips

Bildmappen

Syfte

Dokumentera elevernas utveckling över tid – ”bilder som berättar” något om eleven. Det är dessutom ett enkelt och väldigt roligt sätt att spara på minnen!

Läraren reflekterar

När eleverna i slutet av ett stadium, exempelvis i årskurs 3, äntligen får sina fantastiska bildmappar och blickar tillbaka på uppgifter från 1:an och 2:an fylls klassrummet av värme. Det är en rolig stund att vara med om som lärare! Jag brukar skicka med en personlig hälsning till alla elever, men det är förstås inte nödvändigt.

Metod

Spara elevernas teckningar, med eller utan deras kännedom, på lämpligt ställe. Teckningarna sparas i en mapp som de själva skapat. Det är viktigt att alla teckningar ligger i kronologisk ordning för att tydligt kunna se utvecklingen. För att avskilja åren från varandra kan man lägga in en avskiljare mellan årskurserna, till exempel ett färgat papper.

Samla elevernas teckningar

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.
Förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material.

Centralt innehåll*

Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder och illustrationer till berättelser.

* årskurs 1-3

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy