Årskurs 4-6

Undervisning

Föregående tips Nästa tips

Att läsa varandras texter

Syfte

Det är både roligt och angeläget att använda klassens elever som textmottagare. Det finns en mängd sätt att producera elevalster, från det enklaste att läsa upp eller anslå i klassrummet till mer avancerade digitala produktioner. Elevtexterna blir viktiga på riktigt då de används i klassrummet. Dessutom kan eleverna bli inspirerade av varandra, både av innehåll och språk.

Tillvägagångssätt

Det tar ca 20 minuter att sammanställa ett litet häfte med delar av elevernas texter. Så här går jag tillväga:

  • Samlar alla elevtexter i ett och samma dokument.
  • Snyggar till texterna (med marginaler, stycken, typsnitt och teckenstorlek) så att sidorna får bra sidbrytningar.
  • In i kopieringsmaskinen – vips så förvandlas A4-sidorna till A5-format med häftad rygg (blir som ett litet häfte).
  • Jag högläser elevernas texter alternativt ger eleverna tid att läsa.
  • Eleverna får var sitt exemplar såklart!
  • Eleverna ges möjlighet (om det passar) att bearbeta sin egen text och fylla på med nya tankar.

Oavsett form för publikationen tillfrågas eleverna i efterhand, alternativt meddelas före vad som publiceras (även när, var och hur). När eleverna blir vana att dela texter med varandra (på många olika sätt) är det en enorm tillgång i undervisningen. Och fantastiskt roligt!

Exempel – The missing chapter

En bok med ett öppet slut. Eleverna skriver kapitlet som fattas. Vem är mördaren? Samla ihop elevtexterna i ett gemensamt dokument.

Läraren reflekterar

Några elever stannar kvar efter lektionen för att fortsätta läsa sin egen och kompisarnas texter i publikationen. Några sparar läsningen till kvällen. Många kanske lägger häftet oläst i en låda för att hitta det tio år senare… läser texterna… och minns det klassen gjorde tillsammans då…

Samtalen om kvinno- och mansideal, stereotypa bilder i reklam, språkets betydelse för formandet av normer, vänskap och lojalitet, förväntningar och hemligheter…

… och vem som mördade Berra Albertsson!

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy