Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Betraktelse

Syfte

Att skriva en betraktelse.

Läraren reflekterar

Jag såg en tweet som satte igång min tankar om hur vi ser på vår omgivning och så sällan vi stannar till och funderar på vad vi ser, tänker och känner inför denna.

Metod

Jag inleder med att berätta om vad ordet ”betraktelse” kan betyda i olika sammanhang. Jag lägger särskild vikt vid två:

  1. Att se på, studera
  2. sätt att se eller föreställa sig; uppfattningar om livet, saker och ting

Instruktioner till eleven

DEL 1: Bege dig in till staden. Gå omkring och hitta något som du vill skriva om. Sätt dig ned och observera i lugn och ro. Anteckna det du ser, hör, luktar och förnimmer på andra sätt – till exempel tankar och associationer som dyker upp i huvudet. Ta ett foto om du vill.

DEL 2: Skriv din text – din betraktelse av det du har studerat. Du kan dela upp den i två delar där du beskriver det studerat i den första och redogör för dina reflektioner i den andra. Det går såklart lika bra att väva ihop dessa två delar.

Förslag på saker att observera

  • Platser (torg, gata, affär, väg, övergångsställe)
  • (Större) saker (staty, fontän, port, bil, bro)
  • (Mindre) ting (gatsten, skylt, lampa)
  • Naturen (växt, blomma, buske, träd)
  • Liv (insekt, fågel, människa)

Lgr22 Syfte*

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Betygskriterier*

Eleven samtalar om och diskuterar varierande ämnen på ett sätt som utvecklar samtalen och diskussionerna väl. Eleven framför åsikter med väl underbyggda argument. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt.

* svenska, åk 7-9

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy