Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Beskriva synonymerna – Snäll

Syfte

Att förklara ord med egna ord och associationer. I exemplet nedan ordet ”snäll”.

Läraren reflekterar

Ofta uppmanar vi eleverna att variera sitt språk, till exempel genom att använda synonymer. Det är dock svårt att hitta rätt nyans och kanske beror det på att eleverna inte ges möjlighet att fundera på i vilka sammanhang orden vanligtvis förekommer? I denna enkla övning får eleverna fundera på var ordet, vid vilket tillfälle och hur det passar in.

Metod – Elevernas uppgift

Synonymer är ord som betyder samma sak eller åtminstone nästan samma sak. Försök att hitta så många synonymer till ordet ”snäll” som möjligt. Försök också att förklara orden med egna ord och/eller om man associerar till någon eller något särskilt (var, när, hur).

EXEMPEL PÅ HUR ORDEN KAN FÖRKLARAS:

  • trevlig – person som sprider glädje genom sitt handlande, sympatisk
  • vänlig – att bete sig som en vän, vill andra väl
  • schysst – rättvis och renhårig (okej), används ofta i sportsammanhang: det var en schysst tackling
  • god – vill andra väl, moraliskt högstående (motsatsen till ond)
  • rar – talspråk för behaglig, används för att beskriva vänskapliga, kärleksfulla, omtänksamma, ”fina” handlingar
  • hjälpsam – ställer upp, gör tjänster, hjälper till, men behöver inte nödvändigtvis vara trevlig
  • omtänksam – att bry sig om någon eller något
  • godhjärtad – en person med ett vänligt sinnelag, någon är godhjärtad
  • bussig – talspråk för trevlig, kan också betyda att vara generös med exempelvis tid och pengar
  • hygglig – kamratlig och tillmötesgående

GRADERA SNÄLLHETEN

Skriv orden i ordningen ökad vänlighet, från det minst till det mest vänliga.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Betygskriterier*

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med mycket god säkerhet. Eleven för välutvecklade resonemang om innehållet i olika texter.

* årskurs 7-9

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy