Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Beskriva synonymerna – Elak

Syfte

Att förklara ord med egna ord och associationer. I exemplet nedan ordet ”elak”.

Läraren reflekterar

Ofta uppmanar vi eleverna att variera sitt språk, till exempel genom att använda synonymer. Det är dock svårt att hitta rätt nyans och kanske beror det på att eleverna inte ges möjlighet att fundera på i vilka sammanhang orden vanligtvis förekommer? I denna enkla övning får eleverna fundera på var ordet, vid vilket tillfälle och hur det passar in.

Metod – Elevernas uppgift

Synonymer är ord som betyder samma sak eller åtminstone nästan samma sak. Försök att hitta så många synonymer till ordet ”elak” som möjligt. Försök också att förklara orden med egna ord och/eller om man associerar till någon eller något särskilt (var, när, hur).

Beskriva synonymer

EXEMPEL PÅ HUR ORDEN KAN FÖRKLARAS:

 • taskig – man retas mer när man är taskig, kanske inte fullt lika allvarligt
 • oförskämd – när man inte visar respekt
 • ovänlig – lite snällare än taskig och elak, man bjuder inte till och är kort mot någon
 • otäck – är mer skrämmande
 • otrevlig – nästan samma sak som ovänlig, man måste inte vara trevlig för att inte vara elak
 • ojuste – se ovan, kan också i sportsammanhang ett osportsligt eller regelvidrigt förfarande
 • jävlig – säger kanske mer om personen som använder ordet, men kan vara om en hemsk person som är utstuderat elak
 • grym – person som söker och njuter av att skada andra, hänsynslös
 • dum – kan betyda att man inte förstår, elakhet med mindre avsikt
 • ondskefull – farligt elak, orsakar andra lidande, moraliskt usel

GRADERA ELAKHETEN

Skriv orden i ordningen ökad elakhet, från det minst till det mest elaka.

Lgr 11 Förmåga (kopplingar till svenska årskurs 9)

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll

Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ord och begrepps nyanser och värdeladdning.

Kunskapskrav

Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk (samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar).

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy