Annons: Film och Skola - Nu med elevkonto

Årskurs 1-3

Svenska/Svenska som andraspråk

Beskriva – skriva meningar till bilder

Syfte

Att beskriva en bild.

Läraren reflekterar

En enkel uppgift som går att använda hur många gånger som helst. Bilderna fungerar som inspiration för elever som kommit igång med sitt skrivande. Uppmana eleverna att se detaljer och tänka ”utanför boxen”.

Metod

Bilder kan hämtas från wiki commons. Försök att kategorisera bilderna, t ex vardagsbilder, yrken, fritidsaktiviteter och från olika länder. Dela ut en bild i taget. Inled med att skriva om en bild gemensamt. Därefter kan eleverna arbeta parvis och till sist enskilt. Bild: McKay Savage

Arbetsuppgifter

  • Beskriv bilden med tio meningar. Det går naturligtvis att variera antalet meningar.
  • Beskriv vad du kan höra, lukta, känna eller smaka på bilden.
  • Skriv tio meningar om bilden, men det du inte ser! (vad finns utanför bilden, fantisera om vad personerna gör på platsen, vad tänker/känner de, var platsen är).
  • Skriv tio meningar om vad personerna ska göra sen.
  • Skriv tio meningar om vad personerna gjorde innan de befann sig på platsen.
  • Skriv en kort berättelse om bilden (placera in bilden i början, mitten eller slutet).

Lgr 11 Förmåga

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Kunskapskrav

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Kommentarer

Svar till Torbjörn Nilsson


Läs vår personuppgiftspolicy
Annons: Fritidshemmens rikskonferens 2020
Annons: Skrivdidaktik Lärarförlaget
Annons: Förskolans nyhetsbrev