Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Besjäla en veckodag

Syfte

Att skriva en sorts berättelse eller poetisk beskrivning där en valfri veckodag levandegörs.

Läraren reflekterar

Att levandegöra abstrakta ting går eleverna igång på!

Metod

Eleverna får fundera på vilken dag som på något sätt är betydelsefull, medioker eller tråkig. Spåna idéer på ett kladdpapper genom att tänka fritt om dagen (varför den är betydelsefull, medioker eller tråkig). Visa ett exempel:

Besjäla en veckobrev - Träna på att levandegöra döda ting

Instruktioner

Levandegöra en veckodag instruktioner av Malin Larsson

Exempel på stilfigurer och andra språkliga viktigheter

Skriv en micronovell om en veckodag av Malin Larsson

Lgr22 Syfte 

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll 

Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med
anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Betygskriterier

Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy