Årskurs 7-9

Engelska

Föregående tips Nästa tips

Bearbeta serier – från dialoger till berättande text

Syfte

När eleverna använder dialoger i sina texter blir språket och uttrycket ofta begränsat. När eleven måste omvandla dialogerna (bilderna) till berättande text blir språket och uttrycket något annat.

Läraren reflekterar

Uppgiften är språkligt kreativ och utmanande. Eleverna tycker att det är intressant att höra hur kompisarna formulerat sig. Eleverna lär av varandra.

Metod

 • Välj en kortare serie som alla elever får.
 • Analysera bilderna, pratbubblorna och handlingen.
 • Omvandla en bild (och pratbubblor) i taget. Repliker är förbjudna.
 • Betona att eleven ska ”måla handlingen med ord”.
 • Skriv mer än bilden visar (hitta på egna meningar).
 • Eleverna väljer en egen strip och arbetar enligt ovan.
 • Avsluta med att eleverna får läsa upp historierna för varandra.

Alternativ uppgift

Eleverna gör en serie av en kompis omarbetade seriestrip. Jämför serien med den ursprungliga!

Lgr 11 Förmåga 

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll 

Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Kunskapsmål 

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy
  Annons: Fritidshemmens rikskonferens 2020
  Annons: Skrivdidaktik Lärarförlaget
  Annons: Förskolans nyhetsbrev