Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Baklängespoesi

Syfte – Leka med språk och form i dikter

Eleverna skriver en dikt som får ett budskap när man läser den som vanligt, men där ett nytt framträder om man läser dikten baklänges.

Läraren reflekterar om baklängespoesi

Elever brukar uppskatta dikter i slutet eller i början av terminen eller mellan två längre och krävande arbetsområden, precis som jag, då det är lagom utmanande. Texterna är inte så långa att läsa och skriva, men man kan ändå arbeta med språket (till exempel att gestalta), formen och innehållet. För mig var baklängespoesi ett nytt begrepp innan jag fick syn på dikten i Engelska 6-9. Jag valde att söka lite på det och fann en del uppslag för att arbeta med det bland annat här och här.

Metod – Läsa och studera elevexempel för att få förebilder

Det finns gott om elevexempel att läsa och utgå ifrån för att inspirera och visa på att fler elever arbetar med detta. Här finns ytterligare ett. Jag valde att högläsa en baklängesdikt och sedan låta grupperna diskutera innehållet. En fråga om man verkligen kan ändra på innehållet om den läses bakläges fick inleda nästa moment. Vi läste och funderade över innehållet igen. Därefter letade eleverna vilka ord som ändrade innehållet. Hur är dikten konstruerad för att den ska få helt motsatt betydelse?

Baklängespoesi av Annika Sjödahl.
Baklängespoesi av Annika Sjödahl

Nästa uppgift var att i par skriva en egen version. Eleverna fick börja med att fundera ut vilket ämne de ville skriva om. Därefter klurade de på nyanser, kontraster och/eller motsatser som de kunde använda i dikten (till exempel snygg-ful, snäll-elak, ja-nej).

LGR 11 Förmåga (årskurs 7-9, svenska)

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll

Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ord och begrepps nyanser och värdeladdning.

Kunskapskrav

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy