Årskurs 7-9

Tyska

Att samtala

Syfte

I det här arbetsområdet ska vi träna på att uttrycka oss muntligt på tyska. Första steget är att vi ska våga prata och försöka få till ett flyt och sedan går vi vidare och försöker uttrycka oss mer korrekt och utvecklat genom att använda olika strategier. När vi arbetar med det här kommer eleven att bli bättre på att:

 • uttrycka sin åsikt om något på tyska
 • förstå vad kompisar säger på tyska
 • inleda ett samtal, byta ämne, hålla med, argumentera mot, avsluta ett samtal

Lärarens tankar

I det här arbetsområdet fokuserar vi extra på att samtala på tyska. Eleverna är vana vid små lekfulla muntliga övningar och här ska vi ta övningarna ett steg längre genom att lära oss diskussionsfraser som kan användas för att förtydliga, utveckla och föra resonemanget vidare.

Metodbeskrivningar

 • Vi börjar med små övningar för att komma igång. Vi gör stationer i klassrummet där eleverna får gå runt och göra tre olika små muntliga uppgifter. De ska prata om sin familj, beskriva vad de ser på en bild och prata om sådant som de gillar (övning 1).
 • Vi fördjupar oss i vilka strategier vi kan använda för att förstå talat språk och göra oss förstådda muntligt och vilka strategier som inte är framgångsrika. Till detta använder jag följande bilder som eleverna är vana vid att se och använda (se övning 2). Jag motiverar på så sätt anledningen till varför det är bra att kunna många olika meningar på tyska som för samtal framåt, bekräftar, frågar och så vidare.
 • Därefter visar jag samtalsfraser som vi ägnar ganska mycket tid åt att träna på under lektionstid (se övning 3).
 • Vi tränar på att samtala i uppgifter där vi får tycka till om ämnen som ligger oss nära. Här får eleverna ha samtalsfraserna till hands (övning 4).
 • Avslutningsvis gör jag en uppgift som bedömningsuppgift utan hjälpmedel. Uppgiften liknar den ovan men med andra ämnen. Välj några ämnen som du vet att dina elever har åsikter och tankar om. Ge dem tio minuters förberedelsetid och låt dem sedan samtala auf Deutsch så det står härliga till!

Lgr22 Syfte

Utveckla

 • förståelse av målspråket i tal och skrift,
 • förmåga att formulera sig och kommunicera på målspråket i tal och skrift,
 • förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • förståelse av kulturella och sociala förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.

Centralt innehåll

 • Strategier, däribland omformuleringar, frågor och stödjande fraser, för att bidra till och underlätta samtal och skriftlig interaktion, även digital.
 • Språkliga företeelser, däribland uttal, ord, artighetsfraser, tilltalsord och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer och stavning i elevernas egen produktion och interaktion.
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.

Betygskriterier

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I interaktion uttrycker sig eleven enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom använder eleven strategier som underlättar och förbättrar interaktionen.

Kommentarer

 • Alexandra Agerberg skriver:

  Hej,

  jag gillar denna lektionsupplägg och kommer att använda mig av ditt material men jag har upptäckt några fel när det gäller diskussionsfraserna som du kanske har möjlighet att rätta till?
  Som modersmålstalare vill jag inte säger ”ich bin sicher darauf” men ” ich bin mir sicher”. Sich sicher sein är att vara säker på någonting. Detta är allså reflexivt i tyskan.
  Sedan ska der vara ” ich habe recht” . Verbet sein är fel här. Det är därför det ska även vara du hast recht. Detta eftersom det kommer från recht haben.Sist men inte minst skulle jag aldrig säga Bist du ernst? men istället använder mig av Meinst du ernst eller ist das dein Ernst eller im Ernst.
  Återigen ett jättebra upplägg och mycket väl genomtänkt!

  • Tack för dina iakttagelser och kommentarer. Då dokumenten är i PDF är det lite krångligt att ändra, men dina kommentarer pekar ju på intressanta saker i språket som läraren enkelt kan ta hänsyn till när upplägget används.

 • Jose ochoa Marin skriver:

  Hej!
  Bra upplägg !


Läs vår personuppgiftspolicy